Kennispartnerbericht van Speerstra

Salmonella beter beheersbaar met NutriTek in rantsoen

Koeien die een rantsoen krijgen met daarin NutriTek, zijn minder snel vatbaar voor salmonella. Dat blijkt uit een tweejarig praktijkonderzoek in Nederland dat Diamond V en Speerstra Feed Ingredients uitvoerden met ABZ De Samenwerking.

Minder vatbaar

In de proef werden dertig melkveebedrijven gevolgd, waarbij in meer of mindere mate via tankmelkuitslagen salmonella was aangetoond. De tweejarige proef werd ‘blind’ uitgevoerd, dus veehouders en voorlichters wisten niet wie wel en wie niet NutriTek in het voer hadden. ‘We zagen dat op bedrijven waar de salmonellastatus nog relatief laag is – dus bedrijven die wel regelmatig in de tankmelk te hoog zitten, maar nog niet aan een verplicht programma hoeven mee te doen – dat de koeien minder vatbaar waren voor salmonella wanneer ze NutriTek in het rantsoen kregen’, zo verduidelijkt Frens Hoeve, productspecialist bij Speerstra, de resultaten. Deze bedrijven die voorheen regelmatig de kritische grenswaarde overschreden, bleven gedurende de tweejarige proef allemaal onder de kritische grens.

Op bedrijven die geen NutriTek voerden, was te zien dat koeien vatbaarder waren en dat de attenties in de tankmelk voor salmonella bleven of zelfs meer werden. Het toevoegen van Nutritrek geneest salmonella niet, maar maakt het wel beter beheersbaar. ‘Je zou dus kunnen zeggen: zodra je tankattenties krijgt, zo snel mogelijk NutriTek inzetten,’ adviseert Hoeve, ‘om erger te voorkomen.’

Betere darmgezondheid

Die betere beheersbaarheid komt volgens Hoeve door het verbeteren van de weerstand. ‘NutriTek is een gistfermentatieproduct dat onder meer zorgt voor een betere darmgezondheid en een hogere immuniteit. Als koeien een infectie meemaken, gebruiken ze glucose om de infectie te lijf te gaan. Die glucose kunnen ze dan niet meer inzetten voor de melkproductie en dat zag je ook terug in de praktijkproef.’

Melkproductie steeg met 1,3 kg

Op de Nederlandse bedrijven die NutriTek voerden, steeg de productie met gemiddeld 1,3 kg per koe per dag. ‘Heel bijzonder was dat we op bedrijven die al hoog in de besmettingsfase zaten en wel NutriTek voerden, geen reactie zagen op salmonella, maar dat die bedrijven wel veel sterker in productie waren gestegen dan bedrijven die een placebo in het rantsoen hadden.’

‘In de VS wordt NutriTek op grotere schaal ingezet en we weten dat door de betere weerstand de productie stijgt. Verder waren er signalen dat er minder salmonella aanwezig was’, aldus Hoeve. ‘Die bevindingen hebben we met ons onderzoek in Nederland nu ook geconstateerd.’

Benieuwd naar de ervaringen van de veehouders die deelnamen aan de proef? Lees het artikel: Nutritek wondermiddel? Nee, maar het melkt makkelijker.

Speerstra
Over Speerstra
Speerstra Feed Ingredients BV is een internationale handelsonderneming en importeur van hoogwaardige ingrediënten voor de diervoedersector. In samenwerking met afnemers, leveranciers en onderzoeksinstituten ontwikkelen wij innovatieve productconcepten.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?