De juiste machine voor eerste graslandonderhoud

Als de vorstperiode voorbij is en de bodem weer berijdbaar wordt, breekt de tijd voor de eerste graslandbewerkingen weer aan. We zetten op een rij welke bewerkingsmethode bij welke omstandigheden past.

Als geen vorst of rijpvorming meer te verwachten is en de bodem weer berijdbaar is, dan moet het toch al krappe tijdsvenster van het begin van de grasgroei gebruikt worden om het graslandonderhoud uit te voeren. Dan kan een gezond grasbestand ontstaan en kan de ruwvoerkwaliteit opgewaardeerd worden.

Welke techniek onder welke omstandigheden het meest geschikt is, vind je in de tabel hieronder. Belangrijk voor een goede werking van de onderhoudsmachine is vooral het kiezen van de juiste rijsnelheid. Tot de graslandonderhoudsbewerkingen behoren slepen, wiedeggen, rollen als ook na- en doorzaai. Met de bewerkingen worden schades uit het voorgaande groeiseizoen, zoals trapgaten, molshopen en sneeuwschimmel gecorrigeerd en dode gewasresten verwijderd.

Overzaaien met behulp van bijvoorbeeld de wiedeg, voldoet om minimale open zoden te corrigeren. Gaat het om grotere gedeelten, over het hele perceel verdeeld, dan is doorzaaien (zaad afleggen in de bodem) aanbevolen. Kies een graszaadmengsel dat past bij de locatie, de grondsoort en het gebruik.

Beoordeling van graslandonderhoudmachines

Slepen met gegoten driehoek Slepen met tanden Wiedeg met tanden Gladde rol Gevormde rol
Molshopen verdelen +++ +++ ++
Zoden beluchten (Bestockung anregen) + + +++ – (+*)
Minderwaardige grassen verwijderen + + ++
Ongelijke bodem corrigeren +++ ++**
Rijsnelheid 6-10 km/h 10-12 km/h 5 km/h 5-10 km/h

+++ = zeer goed; ++ = goed; + = matig; – = niet mogelijk; *gladde rol; **bij OS-rijke percelen ophoopgevaar Bron: A. Fübbeker (LWK-Niedersachsen)

Bron: LWK-Nedersaksen – Tekstbewerking: L. Verfürth

Interessant? Deel dit via:
Facebook Twitter LinkedIn Email