Veevoer

Aandachtspunten bij over elkaar kuilen

Over elkaar kuilen van verschillende snedes gras gebeurt veelvuldig in de praktijk. Waarop in het bijzonder moet je letten? Enkele tips.

Tijdelijk productiegrasland is vaak eerder maairijp dan gras van blijvend grasland. Als beide grasgewassen worden ingekuild, zouden deze dus qua tijdstip onafhankelijk van elkaar in de kuil moeten. Dan worden beide gewassen op het optimale tijdstip geoogst. Optimaal is ook beide gewassen in een aparte silo inkuilen, maar die mogelijkheid is er niet altijd. Daarom gaat het tweede deel van een snede dikwijls over het eerste deel, of twee opeenvolgende snedes gaan over elkaar. Snedes of partijen op verschillende momenten over elkaar kuilen is doorgaans prima mogelijk, mits het eerste deel ver genoeg gefermenteerd is. Echter is de tijd tussen de oogst van productiegrasland en blijvend grasland vaak erg kort. Is het ook dan nog verstandig de ene partij over de andere te kuilen?

In principe is de hoofdfermentatiefase van (productie)gras met een drogestofgehalte van 40 procent na zo’n 28 dagen voorbij. Op dat moment is de kritische fase voorbij. Is het gewas echter droger, dan vertraagt het fermentatieproces en is de voor goede conservering benodigde pH-waarde nog niet behaald.

Echter, dan nog is over elkaar inkuilen niet onmogelijk, mits de tweede partij voldoende groot is. Er is namelijk een voldoende dikke laag nodig. Met de fermentatie van de tweede partij gras wordt opnieuw een zuurstofvrij milieu gecreëerd en het fermentatieproces vervolgt zich in de hele kuil.

Droog inkuilen en zuren gebruiken

Kies je voor over elkaar inkuilen van meerdere partijen, houd dan rekening met de volgende punten:

  • Het gras moet met een drogestofgehalte van 28 tot 40 procent zijn ingekuild en mag niet neigen naar verlies van perssappen. Dat leidt tot mislukkende fermentatie van het pas ingekuilde (productie)gras.
  • Zolang er nog gas onder het folie op het pas ingekuilde gras zit, moet de folie met voorzichtigheid van de kuil gehaald worden. Bij openen van het folie kunnen de voor de gezondheid schadelijke gassen immers makkelijk ontsnappen. Tip: werk hierom nooit alleen en zorg ervoor dat er nooit iemand, en dat je ook zelf nooit, direct aan de kuil- of sleufsilorand staat bij het openen.
  • Houd de tijd tussen openen van de kuil en het overkuilen van de tweede partij zo kort als mogelijk. Een oppervlakkige behandeling met propionzuur van het reeds ingekuilde kuilgras voor het overkuilen, kan zinvol zijn, als dat zeer droog is ingekuild.

Bronnen: LWK Niedersachsen (Dr. Christine Kalzendorf; Dr. Matthias Benke)

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Veevoer
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?