Management

Koe vindt koeborstel even belangrijk als verse TMR

Als van koeien wordt verlangt een inspanning te leveren om bij vers TMR of een roterende koeborstel te komen, blijken koeien voor de koeborstel evenveel moeite te doen als voor het verse voer.

Hoe belangrijk vinden koeien een koeborstel? In 2017 deden Canadese onderzoekers (Keyserlingk et al.) een test met 22 Holstein-koeien met gemiddeld 221 lactatiedagen. Deze dieren, die een volledig TMR-rantsoen kregen, moesten op eigen kracht een verzwaard hek openen om bij zowel vers voer te komen, of in een uitloop. De koeien in het onderzoek werden getraind in het openen van de hekken voor de proef begon. Tijdens de proef werden de hekken iedere dag verzwaard waardoor koeien meer inspanning moeten leveren om naar buiten of naar vers voer te kunnen. De onderzoekers hielen bij hoeveel kg een koe wilde wegdrukken. Daaruit bleek dat de koeien gemiddeld bijna evenveel wegdrukten voor de wei als voor het verse voer en dat de koeien na de avondmelking meer wegdrukten voor weidegang dan in de ochtend.

Motivatieonderzoek koeborstel

Aan de Universiteit van Britisch Columbia werd de proef onlangs herhaald, maar dan met toegang tot een roterende automatische koeborstel in plaats van tot een weide. De onderzoekers creëerden een onderzoeksopstelling waarin koeien via een te verzwaren hek toegang kregen tot verse TMR, een met een koeborstel of een lege ruimte. Om een ruimte te betreden moesten de koeien een hek openduwen dat met een bepaalde interval werd verzwaard met telkens zeven kg. De onderzoekers verzwaarden de hekken net zo lang, tot geen koe de hekken nog opende.

Getrainde koeien

De onderzoekers selecteerden koeien die na de trainingsperiode zelfstandig een met zeven kg verzwaard hek konden openen. Het motivatieonderzoek om naar een koeborstel te gaan werd uiteindelijk gedaan met 10 drachtige Holstein-koeien met gemiddeld 207 lactatiedagen, die vijf dagen de tijd kregen om de koeborstels uit te proberen en om binnen de groep de sociale rangorde te bepalen. Om te bepalen hoe graag de koeien naar het verse TMR wilden, kregen ze 15 uur ervoor geen verse TMR en anderhalf uur helemaal geen voer waarna ze telkens een kwartier kregen om een hek te openen. Om te bepalen hoe graag de koeien naar de koeborstels en naar de lege ruimte wilden, hadden ze via de testhekken continu toegang tot de ruimten. De hekken werden om de drie dagen zeven kg zwaarder gemaakt.

Gemiddeld genomen duwden de koeien voor toegang tot de koeborstel net zoveel gewicht opzij als voor toegang tot vers voer. Voor toegang tot de lege ruimte waren de dieren aanzienlijk minder gemotiveerd. Echter, alle koeien betraden de lege ruimte en drie van de tien koeien drukten er zelfs gewicht voor opzij. Dat duidt volgens de onderzoekers aan dat koeien van nature hun omgeving willen verkennen.

Nog grotere motivatie?

Volgens de onderzoekers wilden koeien soms de verzwaarde testhekken wel openduwen, maar lukte dat niet vanwege het hoge gewicht. De motivatie is er dan dus wel, maar het lukt simpelweg niet. Daar kwam nog bij dat alle koeien hoogdrachtig waren. De testhekken openden zijdelings en klappen tegen de zijkant van de koe bij passeren van het hek. Ook dat kan een demotiverend effect hebben. Zodoende vragen de onderzoekers zich nog af of een vergelijkbaar onderzoek met een andere wijze van inspanning, zoals een grote loopafstand, een nog hogere motivatie zou uitwijzen.

Bron: McConnachie et al., 2018   

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?