Management

Groeien: dweilen met de kraan open?

Steeds meer melk produceren en steeds sneller groeien, maar een groei van het inkomen blijft uit. Deze indruk hebben 21 EDF-leden nadat ze hun boekhoudingen van de laatste tien jaar onder de loep hebben genomen.

De 21 melkveehouders die in hun boekhouding van de laatste tien jaar zijn gedoken komen uit België, Duitsland en Frankrijk. Bij het bestuderen van de boekhoudingen zijn ze helaas niet tot eenduidige conclusies gekomen:

In 2008 hadden de 21 melkveehouders gemiddeld 174 melkkoeien met een gemiddelde productie van 8.615 kg. De productiekosten (alle kosten minus quotumkosten) komen op 3.366 euro per koe ofwel 39,7 cent per kg melk. Het break-evenpoint, waarbij de melkprijs alle noodzakelijke kosten dekt, was 34,5 cent per kg melk.

Tien jaar later hebben de melkveehouders gemiddeld 226 melkkoeien, 52 stuks meer. De productie is inmiddels 9.384 kg, 769 kg meer dus. De productiekosten per koe vallen in 2018 351 euro hoger uit dan in 2008. De productie van een kg melk kostte 40,3 cent en het break-evenpoint bleef op 34,5 cent per kg melk liggen.

Voor deze 21 melkveehouders houdt bovenstaande in dat de vergroting van de veestapel en de verhoging van de productie per koe hebben geleid tot kosten die slechts gecompenseerd zijn door de extra opbrengsten. Winstgevend is de bedrijfsgroei niet geweest,

Alleen de besten verdienen geld met melk

Uit een andere analyse over de periode 2006 tot en met 2015 van de economische bedrijfsresultaten blijkt dat geld verdienen met melk een hele opgave is. Alleen bedrijven die tot de beste 25 procent behoren kunnen bij de melkprijs van 2006 tot en met 2015 (32,95 cent) geld verdienen. Zij realiseerden per koe een winst van 83 euro.

Dat geld verdienen met het melken van koeien geen makkie is, is niets nieuws. Daar zal in de toekomst ook niets veranderen. Vakmanschap in het management van de veestapel en de voederwinning worden steeds belangrijker, maar is te weinig om te verdienen. “In de moderne tijd is de bedrijfsvoering op het gebied van strategie, marketing en administratie steeds belangrijker”, zegt Steffi Wille-Sonk, wetenschappelijk medewerker bij EDF. “De melkveehouder moet iemand zijn met veel talenten. Hij of zij heeft kennis en vaardigheden nodig die helpen om duurzame en doordachte beslissingen te nemen die leiden tot resultaat. Niet alleen in de stal, maar ook achter het bureau.”

Tekst: Gregor Veauthier – Foto: Felicitas Greil – Bronnen: EDF, Bauernzeitung

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?