Gezondheid

DCRC-congres: Om de week locomotie scoren en dieper uitsnijden

Op het jaarlijkse congres van de Dairy Reproduction Council (DCRC) troffen 350 vruchtbaarheidsspecialisten elkaar medio november en stond alles in het teken van informatie-uitwisseling. Elite was aanwezig.

In een reeks online artikelen vat Elite de presentaties van een zestal specialisten samen. De tweede samenvatting is van de presentatie van Laura Solano van Farmanimalcare.

Kreupelheden zorgen bij melkkoeien niet alleen voor pijn, maar beïnvloeden ook hun welbevinden. Ook de melkproductie en de vruchtbaarheid hebben een verband met kreupelheid.

Uit resultaten van praktijkstudies waarin het voorkomen van kreupelheid werd vastgelegd. Per koppel blijkt 16 tot 55 procent van de koeien kreupel te zijn. De meeste kreupelheden komen door Digitale Dermatitis, zoozweren en witte-lijn-defecten.

De vraag is hoe het percentage kreupelheden is in te dammen. Het is belangrijk dat kreupele dieren zo snel mogelijk worden opgespoord en behandeld. Daarom is het nodig minimaal twee keer per maand de locomotie van de koeien te monitoren.

Ten tweede moeten risicofactoren worden opgespoord en geëlimineerd. Maak hiervoor gebruik van de diensten van een specialist, die in staat is aan de hand van verwondingen en leasies aan de klauwen de oorzaken (infectieus of mechanisch) kan aanwijzen.

Tip: Bij het uitsnijden van de klauwen zou duidelijk meer hoorn moeten worden verwijderd (42 in plaats van 18 millimeter) bij het hol maken van de klauwen. Koeien met dieper uitgesneden klauwen blijven volgens nieuwe onderzoeken langer in de koppel.

Op lange termijn kan het voorkomen van kreupelheden ook worden verminderd door het gebruik van stieren met goede fokwaarden voor de klauwen (bijvoorbeeld Mortellaro).

Ter behandeling van infectieuze klauwaandoeningen, zoals Mortellaro, worden in de VS vaak nog klauwenbaden gebruikt met tetracycline. Onderzoeken laten echter zien dat bij hoge concentraties tetracycline (210 – 244 ng/ml) het gevaar bestaat dat deze stof, ook nog na 72 uur, in de melk aantoonbaar is.

Tekst en foto’s: Gregor Veauthier

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?