Brancheorganisatie MilkBE

De drie Belgische agrarische belangenbehartigers, Boerenbond (BB), Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA), en de overkoepelende organisatie van de Belgische zuivelondernemingen (BCZ) hebben de handen ineen geslagen en MilkBE als brancheorganisatie voor de zuivel opgericht.

Met de brancheorganisaties voor de zuivelsector willen de belangenbehartigers gezamenlijk optrekken in het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken die voor de zuivel relevant zijn. Denk daarbij aan verdere verduurzaming van de melkproductie, voedselveiligheid en verbetering van de melkkwaliteit. Maar bijvoorbeeld ook om het vormgeven van de relatie tussen melkveehouder en zuivelonderneming. Belgie telt ongeveer 7.000 melkveebedrijven die gezamenlijk ongeveer vier miljard kg melk per jaar aan de zuivelondernemingen leveren.

Verzekeren tegen botulisme

Melkveehouder Dirk van de Keere is voorzitter van MilkBE. “Met MilkBE kunnen wij op korte termijn twee programma’s voortzetten waaruit de overheid zich terugtrekt”, vertelt Van de Keere. “Het gaat om de monitoring van melk op eventuele contaminatie en om het verzekeren van de melk in geval van botulisme op een melkveebedrijf.”

Interessant? Deel dit via:
Facebook Twitter LinkedIn Email