Berichten over: Markt

Behalve de efficiëntie van uw bedrijfsvoering, bepaalt ook de zuivelmarkt wat u aan het eind van het jaar onder de streep overhoudt. Lees hier berichten over de mondiale zuivelmarkt en alles wat er invloed op heeft.

Deense rundveestapel gehalveerd sinds 1980

Sinds 1980 is de Deense rundveestapel nagenoeg gehalveerd. Op peildatum 31 december 2018 werden in Denemarken totaal 1,53 miljoen runderen geteld. In 1980 waren er meer dan 3 miljoen runderen in Denemarken. Deze drastische daling is terug te voeren op de structuurverandering van de Deense landbouw en op de stijgende melkproductie. Lees verder ❯

Interventievoorraad melkpoeder bijna op

De eerste veiling van de melkpoedervoorraad van de Europese Unie van 2019 had een onverwacht grote krimp van de interventievoorraad tot gevolg. Volgens het bericht van de Europese Commissie van 11 januari werd op 8 januari maar liefst 80.424 ton mager melkpoeder verkocht. Lees verder ❯

Ierland bereikt doel 2020 al in 2018

Ierland zegt het melkproductiedoel voor 2020 al in 2018 te hebben overschreden. In 2010 stelde de Ierse zuivelsector als doel tot 2020 de nationale melkproductie met 50 procent te verhogen tot 7,4 miljard liter per jaar. Lees verder ❯

Babymelk – het nieuwe goud

Het tijdperk van borstvoeding hebben de jonge Chinese moeders massaal achter zich gelaten. Mede dat zorgt voor het aanhouden van de groei van de vraag naar buitenlandse babymelkpoeder. Nog zijn deze winkelschappen regelmatig leeg. Elite heeft uitgezocht hoelang deze groei nog zal aanhouden en wie er van zullen profiteren. Lees verder ❯

Arla wil eind 2019 volledig GMO-vrij zijn

Arla zal in de toekomst alleen nog maar zuivel verkopen die van koeien komt die volledig GMO-vrij worden gevoerd. Alle melkveehouders in centraal Europa die aan Arla leveren, moeten eind 2019 zijn overgegaan op rantsoenen zonder genetische gemanipuleerde bestanddelen.     Lees verder ❯

China: gemiddeld 7.000 kg, celgetal 309.000

In de herfst van 2018 werden in China veel kinderen ziek door verontreinigingen van melkpoeder. Zes kinderen stierven. Het Landbouwministerie in Peking wijst er nu op dat China de kwaliteit van de zuivelproducten in de laatste 10 jaar sterk verbeterd heeft. Lees verder ❯

Rode cijfers bij Fonterra

Voor het eerst in haar historie schrijft Fonterra rode cijfers. In de jaarrekening staat bij ‘resultaat na belastingen’ een rood getal van omgerekend 110 miljoen euro. Hoewel de omzet was gestegen met zes procent tot omgerekend 11,5 miljard euro, lag het resultaat na rente en belastingen 22 procent lager. De EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) daalde naar omgerekend 508 miljoen euro. Lees verder ❯

Australië: ergste droogte sinds 1902

Niet alleen in Nederland hebben we last van een neerslagtekort. Australië lijdt onder de zwaarste droogte in meer dan 100 jaar. Hoewel op het vijfde continent de winter aanstaande is, wil het er simpelweg niet regenen. Het Australische melkveebestand zou kunnen krimpen tot een historische laag niveau. Lees verder ❯

’s Werelds grootste zuivelondernemingen – top 20

Rabobank publiceerde recent het actuele overzicht met de 20 belangrijkste zuivelondernemingen, de ‘Global Dairy Top 20 – A Shuffling of the Deck Chairs’. Lees verder ❯

Fair Milk-conferentie: kostendekkende melkprijs

Donderdag 14 juni was de laatste dag van de Europese Fair Milk-conferentie in het Franse Lille. Het hoogtepunt van de conferentie is de uitreiking van de gouden Faironika’s. Met deze gouden koeien worden burgers en instituten die zich inzetten voor verduurzaming van de melkveehouderij geëerd. Lees verder ❯