Management

FrieslandCampina presenteert halfjaarcijfers 2020

FrieslandCampina heeft de balans opgemaakt van het door corona abnormale eerste halfjaar van 2020. In het kort; de omzet is stabiel, de winst staat onder druk en de melkprijs lag 3,5 procent lager.

Het jaar 2020 startte goed voor coöperatie FrieslandCampina en haar ledenmelkveehouders. In het eerste kwartaal waren de resultaten beter dan in het eerste kwartaal van 2019 en de prijs voor geleverde melk lag bij 36 eurocent exclusief btw per kg standaardmelk (3,57 procent eiwit, 4,41 procent vet) bij een levering van 850.000 kg melk.

Corona

Eind maart begon de coronapandemie effect te krijgen op de operationele activiteiten en de ondernemingsresultaten.  De coronapandemie en de daaraan verbonden lock downs in de hele wereld hebben er toe geleid dat de basisprijs voor zuivelgrondstoffen en bepaalde verwerkte producten sterk daalde. Gelijktijdig stegen ook bepaalde kosten, bijvoorbeeld voor transport en zeecontainers. Het effect ervan kwam met enige vertraging aan bij de melkveehouders in de vorm van gedaalde uitbetalingsprijzen voor melk. Voor juli kondigde de onderneming weer een stijging van de garantieprijs aan van een half eurocent waardoor deze op 33 cent komt.

“De coronapandemie heeft in het eerste halfjaar van 2020 buitengewone marktcondities gecreëerd”, vat Hein Schumacher, CEO van FrieslandCampina het halfjaarverslag samen. Schumacher prijst ook het aanpassingsvermogen en de professionaliteit van alle melkveehouders en medewerkers in de coronacrisis. Ze hebben bijgedragen aan het feit dat levering, verwerking en verkoop konden doorgaan, Schumacher zegt daar zeer dankbaar voor te zijn.

De belangrijkste cijfers

De omzet steeg met 0,3 procent tot 5,6 miljard euro. Het bedrijfsresultaat daalde met 17,2 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 en het ondernemingsresultaat daalde met 37,2 procent. Daarbij moet wel de opmerking geplaatst worden dat in de geconsolideerde resultatenrekening deze verschillen niet zo sterk zichtbaar zijn, doordat sinds 2020 andere systematiek wordt toegepast.

De ondernemingsresultaten staan onder druk door de coronapandemie. Vooral door de sterke teruggang van verkopen van out-of-home-food, lagere basisprijzen voor melkproducten en inval van de verkoop van babyvoeding in Hongkomg door de gesloten grenzen van China. Deze negatieve invloeden kunnen deels door de hogere winst uit consumptieproducten en ingrediënten worden uitgevlakt.

De melkprijs voor ledenmelkveehouders daalde in vergelijking tot hetzelfde tijdvak een jaar eerder met 3,5 procent per 100 kg melk. Als hoofdoorzaak daarvan noemt de zuivelonderneming de prijsterugval van de basiszuivelproducten. De melklevering steeg door de betere weercondities met 1,1 procent tot 5.144 miljoen kg.

Vooruitzicht

De globale coronarecessie en het verwachtte trage herstel ervan vraagt om meer ingrepen in de kostenstructuur van de onderneming en om een structurele verbetering van de productiviteit.

Tekst: Katrin Berkemeier en Wilbert Beerling – Bron en foto: frieslandcampina.com

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?