Management

Investeringsfonds uit Omschakelprogramma start

Het eerste onderdeel van het Omschakelprogramma dat het ministerie van LNV in het leven heeft geroepen om boeren en tuinders te ondersteunen bij het omschakelen naar een duurzamer bedrijf, is van start gegaan met een pilot. Het gaat om het onderdeel Investeringsfonds Duurzame Landbouw.

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering is het vanaf nu mogelijk financiering aan te vragen bij het Pilot-Investeringsfonds. Het Investeringsfonds start met een pilotfase van 9 miljoen euro, om ervaring op te doen en om te kijken of het fonds aan de verwachtingen voldoet om de gewenste omschakeling naar bijvoorbeeld biologische of natuurinclusieve landbouw op gang te brengen.

In ieder geval stikstofreductie

Om van dit fonds gebruik te maken dienen ondernemers in hun bedrijfsplannen specifiek aan te geven hoe de omschakeling bijdraagt aan ten minste vijf van de acht gewenste doelen, waarbij reductie van stikstofemissie altijd een van de doelen is. De andere doelen zijn: reductie van gewasbeschermingsmiddelen, broeikasgassen, nitraat en verbetering van biodiversiteit, de bodem, veevoergebruik en dierenwelzijn.

Andere regelingen Omschakelprogramma

Naast het Investeringsfonds bestaat het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ook uit een werkkapitaalregeling en twee subsidieregelingen, één voor ondersteuning voor het maken van een solide bedrijfsplan (‘Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling’) en één voor het opstarten van een demonstratiebedrijf (‘Subsidieregeling Demonstratiebedrijf’). Naar verwachting worden deze regelingen dit najaar opengesteld.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?