Algemeen

Kalf bij de koe: Amerikaans perspectief

Een band tussen kalf en koe vinden Amerikaanse burgers belangrijk. Ook moet volgens hen een kalf minstens 12 maanden oud zijn op het moment van slachting. Dit kwam uit het onderzoek dat de University of British Columbia heeft gehouden onder inwoners van de Verenigde Staten.

In het onderzoek werden de respondenten onderverdeeld in vier groepen. Deze kregen elk een ander scenario te horen over wat er met een pasgeboren kalf gebeurt. In drie scenario’s wordt het kalf direct bij de koe weggehaald, maar verschilt de manier van huisvesting. In het vierde scenario blijven de koe en het kalf bij elkaar tot het moment van spenen.

Welzijn

Alle groepen met respondenten kregen na uitleg vragen over het welzijn van zowel de koe als het kalf. Dit werd voor beide het hoogst ingeschat door de groep die te horen kreeg dat de koe en het kalf samen blijven. De overige drie scenario’s zijn gelijk beoordeeld, omdat de koe overal wordt gescheiden van het kalf. Mensen zijn hierbij bezorgt over de band tussen het moederdier en het kalf. Ook twijfelen zij over de standaard zorg die het kalf krijgt.

Uit een ander onderzoek dat is gedaan door dezelfde universiteit blijkt ook dat respondenten graag de koe en kalf samen zien opgroeien. Daarnaast is gevraagd naar de leeftijd waarop zij het accepteren dat een kalf wordt geslacht. Het dier moet minimaal 2 weken oud zijn, maar de voorkeur gaat uit naar een leeftijd van 12 maanden of ouder.

Literatuur

Literatuur geeft weinig uitsluitsel over de vraag of het beter is om de koe en het kalf samen te huisvesten. Melkveehouders die op dit moment inspelen op het publieke debat en de kalveren niet langer scheiden van het moederdier, moeten geheel zelf uitvinden welke manier het best past. Er is onderzoek nodig om oplossingen te bedenken die werkbaar zijn in elk systeem.

Over de auteur: Marjolein Nielen
Marjolein Nielen is geboren in 1999 en groeide op in Noord-Holland. Haar ouders hebben daar samen een melkveebedrijf. Ze studeerde Dier- en Veehouderij aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?