Fokkerij

Veehouders: Meer nadruk op gezondheid in nieuwe NVI

De nieuwe Nederlands Vlaamse Index (NVI) zoals die op de stierenkaart van CRV verschijnt, legt minder nadruk op productie en meer op gezondheidskenmerken. Aanleiding hiervoor zijn de resultaten van een enquête onder 2.000 leden-melkveehouders van coöperatie CRV.

CRV vraagt één keer in de vijf jaar door middel van een enquête aan veehouders in Nederland en Vlaanderen om mee te denken over het fokdoel. De veehouders die meededen, gaven aan dat vruchtbaarheid, klauwgezondheid en uiergezondheid voor hen zwaarder wegen dan productie. De onderwerpen A2A2 en hoornloosheid zijn minder belangrijk. CRV benadrukt hierbij dat de enquête is afgenomen voor het tot stand komen van de wijzigingen in de Wet Dieren.

Voor het afnemen van de enquête vroeg CRV aan verschillende partijen, zoals zuivelbedrijven, adviseurs van duurzame landbouw en diergezondheidsorganisaties, welke maatschappelijke dilemma’s belangrijk zijn. Volgens de partijen zijn dit kalversterfte, stikstof- en methaanemissies en kringlooplandbouw.

De nieuwe NVI die ingaat in april 2022, geeft minder aandacht aan productie en beenwerk. Voor de dubbeldoelrassen geldt dat de vleesindex minder belangrijk wordt. Het kenmerk ‘besparing voerkosten’ wordt zwaarder meegewogen om rekening te houden met de belangen kringlooplandbouw en milieu. Dit houdt in dat de koeien efficiënter omgaan met ruw- en krachtvoer, wat ook voordeliger is voor de veehouder, aldus CRV. Verder neemt de NVI kalversterfte mee en komt er een aparte lijst met hoornloze stieren.

CRV legde het aangepaste fokdoel voor aan de, uit 87 veehouders bestaande, ledenraad om te beoordelen of de resultaten van de enquête goed geïnterpreteerd waren. Volgens CRV is de uitkomst hiervan dat de aangepaste NVI een breed draagvlak onder veehouders heeft.

Over de auteur: Klariena Flikweert
Klariena Flikweert is geboren in 2001 en komt van het Zuid-Hollandse platteland. Ze studeert Dier- en Veehouderij aan de Aeres Hogeschool te Dronten en haalt...
Meer over:
Fokkerij
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?