Management

Hoge melkprijs stimuleert de productie niet

Marktanalist Monica Ganley voorziet dat de geringere wereldwijde melkaanlevering de prijzen voor zuivel de komende tijd op peil zal houden. “Na twee jaar van continue expansie is de cumulatieve productie van de top vijf zuivelexporteurs in de laatste vier maanden van 2021 toch gedaald.”

Volgens de laatst beschikbare getallen is de collectieve productie van Argentinië, Australië, de EU, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten in december 2021 1,3 procent lager dan in december 2020. Volgens de calculaties van Ganley was er in december 2021 ten opzichte van december 2020 sinds 2016 niet meer zoveel productiekrimp. Toen werd de krimp veroorzaakt door de weersomstandigheden in Nieuw-Zeeland en veranderende regelgeving in de EU.

Globale en regionale invloeden

Ganley stelt dat er hordes zijn die de globale zuivelproductie tegenwerkt, maar ook heeft elke regio te maken met haar eigen uitdagingen.

Op het noordelijke halfrond is bijvoorbeeld de inflatie op de kosten een groot issue, omdat het de marges verkleint. De melkveestapel in de Verenigde Staten krimpt en het afnemende aantal vaarzen laat zien dat melkveehouders minder aanwas dan afvoer hebben. In Europa houdt volgens Ganley de toenemende regeldruk door klimaatopgaven jongere generaties tegen om familiebedrijven voor te zetten.

Op het zuidelijke halfrond speelde het weer een belangrijke rol in het afremmen van de melkproductie. Argentinië slaagde erin de productieomvang van jaar op jaar te laten groeien, ook in 2021, maar in januari dit jaar was de productie toch 0,9 procent lager door hoge temperaturen met ls gevolg droogtestress onder de koeien en ondermaatse kwaliteit van de weides. Australië had met de ernstigste overstroming sinds tijen te maken en in Nieuw-Zeeland speelt het tekort aan arbeidskrachten de melkproductie parten.

Ondertussen is de wereldwijde vraag naar zuivel doorgegroeid. Doordat vraag en aanbod uit elkaar zijn komen te liggen, is de prijs voor zuivelgrondstoffen opgelopen en zuivelondernemingen betalen de producenten meer om de productie te stimuleren. “De melkprijzen stijgen overal ter wereld, in belangrijke productieregio’s zijn nieuwe prijsrecords gevestigd. Toch hebben de hoge prijzen voor melk niet geleid tot meer productie door de stijgende kosten.”

Toegerekende kosten gaan verder omhoog

Toegerekende kosten lijken te blijven stijgen vaker voorkomen van weersextremen in de belangrijke zuivelregio’s en door de Russische inval in Oekraïne. Rusland en Oekraïne zorgen samen voor 29 procent van de globale tarwehandel. Oekraïne draagt voor bijna 16 procent bij aan de internationale graanhandel. Rusland is één van de belangrijkste exporteurs van ruwe olie.

Al met al denkt Ganley dat de vraag naar zuivel hoog blijft, ondanks het terugtrekken van het coronavirus. Ze denkt dat de zuivelprijzen in ieder geval voor de directe toekomst hoog blijven.

Monica Ganley is marktanalist voor Dairy Report Daily en directeur van Quarterra, een agrarisch consultantsbureau  in Buenos Aires.

Bron: Dairy Herd Management

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?