Management

Alleen CO₂-voetafdruk van melk schiet tekort

Als je op het melkveebedrijf maatregelen neemt om de emissie van broeikasgassen te verlagen, zouden die maatregelen tegelijk ook financieel iets op moeten leveren. Het Duitse Landbouwinstituut van Beieren heeft een rekentool gemaakt dat ook de economische impact van klimaatmaatregelen meetelt.

Van een op zichzelf staande CO₂-maatregel alleen het emissie-reductiepotentieel waarderen, is niet zinvol. Wie investeert er immers in klimaatmaatregelen als de effecten niet direct ook voordelen op bedrijfsniveau opleveren. Daarom moet worden gekeken naar het systeem als geheel en naar de uiteindelijke productemissies. Zo kun je de emissies van dubbeldoelrassen niet alleen aan de melk toerekenen en moet je voor hoogproductieve koeien die veel granen vreten ook de feed-food-competitie beschouwen. Een koe die veel melk geeft stoot per kg melk weer minder methaan uit, maar levert vanwege de melktypische lichaamsbouw ook minder rundvlees op.

De parameter CO₂-voetafdruk per kg melk schiet dus tekort om conclusies te trekken in het kader van klimaat.

Tien procent potentieel

Op een gemiddeld melkveebedrijf zouden de broeikasgasemissies met zo’n tien procent omlaag kunnen. De volgende stelschroeven ziet Anton Reindl van LFL Beieren als de belangrijksten die ook economisch positieve effecten hebben.

Emissiebron Stelschroeven Economisch effect

Kosten voor- en nadelen (+/-)

Bijkomende uitdagingen
Ruwvoerteelt Bemesting, efficiëntie, weidegang, voederverliezen +++ Databeschikbaarheid en digitalisering, advies en logistiek
Voeding en voeren Controlling, energieefficientie, voerefficiëntie, voerkwaliteit ++ Techniek, advies, digitalisering
Kracht- en bijvoer Reststromen als diervoer +- Logistiek, verhandelbaarheid, beschikbaarheid
Vervanging en levend gewicht Gebruiksduur en ALVA +++ Advies, aangepaste standaardwaarden voor dubbeldoelrassen
Melk- en vleesproductie per levensdag ++ Advisering, fokdoelen
Methaanemissie uit mest Opslagsysteem, directe vergisting +- Logistiek, kosten
Methaanemissie uit vertering Voersamenstelling; vet et cetera +- Fysieke grenzen
Voersupplementen Kosten, werking op lange termijn, acceptatie, neveneffecten
Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?