Management

Effecten van vastzetten in voerhek

In een recente studie hebben onderzoekers van Texas A&M University ontdekt dat het gedurende langere tijd vastzetten van melkkoeien in een vastzetvoerhek een negatief effect heeft op de prestaties van de koeien.

Op sommige melkveebedrijven worden de melkkoeien standaard een bepaalde tijd per dag vastgezet in het voerhek. Op heel veel bedrijven worden de koeien periodiek vastgezet in een vastzetvoerhek voor drachtscans, inseminaties, inspecties en veterinaire behandelingen.

Echter is aangetoond dat vaststaan in een vastzethek, in het Engels een ‘head lock’, een nadelig effect kan hebben op het welzijn en de productie van een individueel dier, Zeker als het gebruikt wordt buiten de routines van de koe.

Volgens studies is het zo, dat als dit vastzetten routinematig wordt gedaan en koeien langer dan vier uur per dag vaststaan, ze leiden onder een bepaalde maat van stress wat een negatieve invloed heeft op productiviteit, gezondheid en welzijn.

De wetenschappers uit Texas onderzochten wat de gevolgen zijn van langer vastzetten van melkkoeien.

Effecten op melkproductie

Als een koe langer dan vier uur per dag vaststaat, is productievermindering een typisch gevolg. Wetenschappers van Universiteit Cambridge ontdekten dat als koeien langer dan vier uur niet kunnen eten of liggen vanwege een koppelklauwbehandeling, dit twee liter melk per dag kost gedurende drie dagen.

Stress is gelinkt aan langer vaststaan. Volgens onderzoek versnelt stress de homeostase van de melkklieren. Voorstelbaar is dan ook dat stress door langer vaststaan kan resulteren in suboptimale prestaties van de alveolen in de melkklieren, wat resulteert in het aanmaken van minder melk, meer mastitis en minder goede melkkwaliteit.

Een vergelijkbaar onderzoek naar de effecten van staan of liggen op de bloedstroom door de uier, leverde op dat ligtijd resulteert in een 24 procent grotere bloedstroom naar de melkklieren dankzij cardiovasculaire homeostasis, veroorzaakt door de zwaartekracht. Als gevolg hiervan, kan verkorte ligtijd door langer vast staan een andere oorzaak zijn van een verlaagde dagelijkse melkgift.

Koeien beschermen

Recent onderzoek heeft vier uur per dag vaststaan in verband gebracht met verhoogde agressiviteit bij kalveren. Ontdekt werd dat dit gewelddadige gedrag het resultaat is van ongemak of onvrede tijdens de perioden van vaststaan. Agressief gedrag van melkkoeien is in verband gebracht met slechte reproductieprestaties, inclusief verlaagde conception rates bij de eerste inseminatie van vaarzen.

Als de koeien die langer vaststaan worden vergeleken met koeien in een ‘normaal’ managementsysteem, blijkt dat koeien in het ‘normale’ systeem meer tijd besteden aan herkauwen, vreten, zelfverzorging en ze liggen langer. De verandering in de te besteden tijd door langer dan vier uur vaststaan heeft dus impact op het algehele gedrag van de koe. Uit een ander onderzoek bleek dat koeien die twee uur lang werden verhinderd te liggen, de 24 uur erna minder lang vraten. Als koeien vier uur lang verhinderd werd te liggen, vraten ze de navolgende 41 uur minder lang.

Kreupelheid en uitputting door hitte

Op melkveebedrijven overal op de wereld is kreupelheid een groot probleem. Studies suggereren dat langer vaststaan dit probleem vergroot. Studies die een direct verband leggen tussen kreupelheid en vaststaan ontbreken echter.

Wetenschappers ontdekten ook dat koeien die het moeten stellen met smalle vloeren achter het voerhek en beperkte loopruimte, meer staan. Volgens een publicatie in Journal of Dairy Science zijn juist deze koeien gevoeliger voor kreupelheid. Weer een ander onderzoek geeft aan dat langer vast staan resulteert in variatie in ligtijd en in het aantal keren dat een koe gaat liggen wat ook weer kreupelheid bevordert. Experts benadrukken derhalve dat de mogelijke relatie tussen langer vaststaan en kreupelheid nader onderzocht moet worden.

Verder blijkt uit studies dat langer vast staan (meer dan vier uur) in warmere klimaten destructiever is dan bij mildere temperaturen als gevolg van het aanvullende effect van (hitte)stress. Dat impliceert dat het  in warme klimaatzones en bij hoge temperaturen belangrijker is de tijd dat koeien vast staan te reduceren. Het is raadzaam ervoor te zorgen dat koeien niet vaststaan op de warmste momenten van de dag.

Koeien in transitie

In het eind van de lactatie en het begin van de volgende lactatie moeten koeien vaak meer worden vastgezet om ze nauwlettend te kunnen controleren. Juist in deze fase is het belangrijk weet te hebben van hoelang de koe vaststaat en hiervoor goede protocollen te hanteren. Koeien veranderen hun gedrag in de transitiefase die is gedefinieerd als de periode van drie weken voor de afkalving tot en met de drie weken erna. De transitie is een sleutelfase in het leven van een melkkoe doordat het dier rond de afkalving gevoeliger is voor ziekten en nutritionele, fysiologische en sociale veranderingen die juist rond afkalven aan de orde zijn.

Mitch Theurer en Mike Brad, beide adviseurs gelieerd aan de Standard Nutrition Company, adviseren voor de navolgende punten zorg te dragen als koeien worden vastgezet:

  • Zorg dat een koe niet langer dan twee uur vast staat.
  • Zorg dat koeien, als ze vast moeten staan, vast staan als gevoerd wordt of als net is gevoerd en ze toch naar het voerhek gaan.
  • Zorg dat koeien kunnen vreten als ze vast staan.

Bron: The Bullvine

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?