Gezondheid

Onderzoek naar optimaliseren van lactactielengte

In de Publiek Private Samenwerking Optilac is een onderzoek gestart naar het verlengen van de lactatie bij melkvee door de inseminatie uit te stellen (duurmelken). Bekeken wordt of het verlengen perspectieven biedt voor koegezondheid en levensduur.

Niet alle koeien reageren hetzelfde op een bewust verlengde lactatie. Het doel van het dit project is te komen tot een beslismodel waarmee een veehouder voor individuele koeien de optimale lactatielengte kan bepalen. Door het verlengen van de lactatie bij melkvee wordt de frequentie van afkalfmomenten, die gepaard gaan met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, verlaagd. Aandachtspunten bij het verlengen van de lactatie zijn een mogelijk te lage melkproductie aan het einde van de verlengde lactatie, waardoor koeien vervetten of waardoor de rendabiliteit van de koe te laag wordt.

Het doel van dit project ‘OptiLac’ is te komen tot een beslismodel waarmee een veehouder voor individuele koeien de optimale lactatielengte kan bepalen. Het beslismodel maakt gebruik van zowel individuele koe-informatie als specifieke bedrijfsinformatie. Daarnaast worden voerstrategieën onderzocht om koeien met een verlengde lactatie te ondersteunen door vervetting te beperken en de melkproductie te behouden.

‘OptiLac’ bestaat uit 4 werkpakketten:

  1. Evaluatie van het eerder ontwikkelde model met data van praktijkbedrijven;
  2. Verfijning van dit model met behulp van aanvullende koe-informatie, zoals ziektebehandelingen en sensordata;
  3. Optimalisatie van de voerstrategie van koeien met een verlengde lactatie;
  4. Ontwikkeling en evaluatie van het beslismodel op praktijkbedrijven. Dit project levert een beslismodel voor de optimale lactatielengte per individuele koe dat inpasbaar is in het veemanagementsysteem van de deelnemende partijen, maar ook openbaar beschikbaar is voor melkveehouders en erfbetreders.

OptiLac is een vierjarig project in de vorm van een Publiek-Private Samenwerking (PPS). Het project wordt gefinancierd door Lely, ZuivelNL, het Melkveefonds en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast leveren CRV en ForFarmers een bijdrage aan het project.

Bron: Verantwoorde Veehouderij

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?