Management

Verenigd Koninkrijk: export van slacht- en mestvee bij wet verboden.

De Britse regering heeft de export van levende koeien, schapen, geiten, varkens en paarden bedoeld voor de slacht of afmesten verboden. Volgens de Britse dierenwelzijnswet vallen fokdieren niet onder deze regeling.

De regering wil met deze wet zorgen dat dieren alleen volgens de strenge regels van de Britse slachthuizen worden geslacht. Zo kan onnodige stress, uitputting en letsel worden vermeden. Ook belooft de regering financiële steun aan melkveehouders voor maatregelen op het gebied van dierenwelzijn.

Tekst: Corinna Stracke

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?