Algemeen

Is het einde van het Ierse melkoverschot bereikt?

De Ierse melkveesector heeft in 2023 voor het tweede jaar op rij minder melk geproduceerd dan het voorgaande jaar. Het ging om een daling van 4,1 procent. Het lijkt erop dat het grote melkoverschot van Ierland voor het eerst voorbij is.

In 2022 daalde de melkproductie ook, maar in de jaren daarvoor kende de Ierse melkveesector slechts één weg: groeien. Met behulp van hoge staatssubsidies steeg het grondstofvolume in de afgelopen tien jaar met 63 procent.

Nu daalt de melkproductie door lagere melkprijzen, slechte weersomstandigheden en stikstofmaatregelen. Experts denken dat het grote melkoverschot van het land voor het eerst voorbij is. De vraag is of het exportgerichte land haar marktaandeel wel kan behouden.

Klimaatdoelen

Vanwege de klimaatdoelen moet het EU-land in 2030 de uitstoot van broeikasgassen gehalveerd hebben en in 2050 klimaatneutraal zijn. In 2021 zorgde de Ierse landbouw voor 37,5 procent van de broeikasgasuitstoot in het land.

Volgens het Ierse ministerie van landbouw moet de veestapel met tien procent krimpen om de methaanuitstoot te verminderen. Daarvoor zouden de komende drie jaar elk jaar 65.000 runderen geslacht moeten worden. Het plan kreeg grote tegenstand van onder andere de agrarische bond IFA en onafhankelijke leden van het Ierse lagerhuis.

Sinds het begin van 2024 mag nog maar 220 kg stikstof aan mest per hectare uitgereden worden in plaats van 250 kg. Vanaf 2026 is nog slechts 170 kg toegestaan om vervuiling van de bodem door nitraat en fosfor te verminderen.

Zorgen bij melkveehouders

De onzekerheid van Ierse melkveehouders is gestegen. Rond de 48 procent heeft geen opvolger en volgens het Ierse Centraal Bureau van Statistiek is de melkprijs in 2023 met 27,5 procent gedaald. Meer dan de helft van de melkveehouders gaf in een rapport over 2023 aan dat de ongunstige weersomstandigheden een probleem zijn voor de winstgevendheid van hun bedrijf. Ook het vinden van werknemers is een obstakel, 30 procent zei in 2024 niet genoeg werknemers te zullen hebben.

Bron: Gregor Veauthier

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?