Berichten over: Reportage

Blijven inzetten op kostprijsverlaging doodlopende weg

Cees Wiedijk uit het Friese plaatsje Fûns heeft naast een melkveebedrijf met 60 koeien een bouw- en machineverhuurbedrijf en verkoopt met een compagnon tussen 70.000 en 90.000 siloslurven per jaar. Elite vroeg de ondernemer waarom hij inzet op drie bedrijven en hoe hij ervoor zorgt dat hij geen steken laat vallen. Lees verder ❯

300 melkkoeien, twee locaties

Twee zoons van melkveehouder Jelle Hoekstra uit het Friese Tytstjerk wilden het bedrijf voortzetten. Daarom werd in eerste instantie gedacht aan een nieuwe stal voor 400 melkkoeien. Twee zaken hebben de Hoekstra’s aangezet tot het kiezen van een andere weg. Lees verder ❯

755 melkkoeien, 5 bedrijfsleiders

Met zijn levenspartner Marina Lindhorst-Cordes en zijn zakenpartner Hans Hermann Tietjen, runt Frank Cordes in Nedersaksen een melkveebedrijf met 755 koeien die gemiddeld 12.000 liter melk per jaar geven. Cordes bereikt dat met een managementstructuur met vijf bedrijfsleiders die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben. Lees verder ❯

65 procent eiwit van eigen bodem geen probleem op intensief veenweidebedrijf

Er staat een grondgebondenheidseis van 65 procent eiwit van eigen grond op stapel. Koeien & Kansen-deelnemers met veenweidegrond, Coen en Jeannette Hagoort uit Waarder, hebben 120 melkkoeien op nog geen 50 hectare en haalden vorig jaar 74 procent van hun eiwit van eigen bodem. Lees verder ❯

Amerika: land van (on)mogelijkheden

Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Maar niet perse voor de melkveebedrijven in Kentucky. Beëindigingen van levercontracten, dalende melkprijzen en ingevoerde fabrieksquota begrenzen de bedrijfsontwikkeling. We bezochten de Compton Farm waarvan de eigenaren hun toekomst zien in de melkproductie, ondanks alle hordes.   Lees verder ❯

Derogatiedilemma in Noord-Nederland

In het zuiden van Nederland, waar de teelt mais makkelijker is en meer opbrengt, hebben al veel melkveehouders afscheid genomen van derogatie. Het gevolg is dat ze mest moeten afvoeren, maar ze kunnen wel naar behoeven mais telen en zo de productie makkelijker opstuwen. Lees verder ❯

Robotmelken in Canada

Robotmelken is eigenlijk het domein van de Europese melkveehouders. Automatisch melken werd in Europa uitgevonden en doorontwikkeld. Verreweg de meeste robots staan dan ook in Noord- en West-Europa. In Noord-Amerika kreeg de automatische melktechniek veel later voeten aan de grond. Lees verder ❯

Reportage: de melkprijs afzekeren aan de beurs

Prijzen afzekeren aan de beurs is zeker in de Nederlandse melkveehouderij geen gebruikelijke werkwijze. 47 Vlaamse melkveehouders hebben zich verenigd in de coöperatieve Milk Trading Company met als doel maximaal 30 procent van hun melkplas af te kunnen zekeren inclusief de prijzen voor de aan de melk refererende hoeveelheid voer. Mark Bordeaud’hui melkt 140 koeien in Horebeke en is oprichter van de MTC. Lees verder ❯

Devos pioniert biologisch in Wallonië

Wallonië staat bekend om de dikbillen, een intensief melkveegebied is het zeker niet. Familie Devos streek in 1999 op een klein melkveebedrijf met schrale grond neer wat met 220 melkkoeien inmiddels viermaal zo groot is. De schrale grond maakte de drempel naar biologisch kleiner. Lees verder ❯

96 honderdtonners op het Duitse proefbedrijf in Iden

Hilmar Zarwel is bedrijfsleider op het Duitse proefbedrijf in Iden. Zijn vier belangrijkste pijlers zijn voeropname, klauwen, koecomfort en opfok. Hij werkt in verouderde gebouwen en kan een lange lijst met verbeterpunten opnoemen. Desondanks leverde zijn bedrijfsstrategie al 96 honderdtonners op. Lees verder ❯