Berichten over: Reportage

Melken met ‘Dutch roots’ in Brazilië

Igor van den Broek runt met zijn schoonvader Hans Jan Groenwold en zwager Reynold Groenwold een melkveebedrijf met 900 melkkoeien In Brazilië. Hun namen klinken Nederlands, maar de taal spreken ze nog amper. Hans Jan Groenwold verhuisde in 1952 vanuit Drenthe naar Brazilië. De 2+2 ligboxenstal is 32 meter breed en maar liefst 330 meter lang. Lees verder ❯

Iedere dag 56.000 liter melk in de mest

Art Schaap (New Mexico, VS) moet overgaan tot het euthanaseren van 4.000 stuks vee. De oorzaak is de besmetting van enkele waterbronnen van het bedrijf met zeer giftige chemicaliën.  Lees verder ❯

Iran: voergang van graniet, melkstal van marmer

In Iran is de melkproductie, ondanks de zeer afwijkende opvattingen over de wereldpolitiek, zeer sterk georiënteerd op de productiewijzen in de VS. Lees verder ❯

Georgia VS: melken volgens Kiwi-principe

Richard Watson is Nieuw-Zeelander. 20 jaar terug verhuisde hij naar de staat Georgia in het zuidoosten van de VS. Eerst werkte hij voor de universiteit van Georgia. Na negen jaar liet hij de wetenschap en advisering voor wat het was en ging hij zelf koeien melken. Lees verder ❯

Georgia VS, volledig weiden en high-input naast elkaar

In de zuidoostelijke staat Georgia in de VS is het klimaat tropisch. Van origine komt er geen melkvee voor. Vandaag de dag zijn er bedrijven te vinden met zeer hoge productie, maar ook bedrijven die hun koeien volledig weiden. De hitte in de zomers is voor mens en dier de grootste uitdaging. Lees verder ❯

Blijven inzetten op kostprijsverlaging doodlopende weg

Cees Wiedijk uit het Friese plaatsje Fûns heeft naast een melkveebedrijf met 60 koeien een bouw- en machineverhuurbedrijf en verkoopt met een compagnon tussen 70.000 en 90.000 siloslurven per jaar. Elite vroeg de ondernemer waarom hij inzet op drie bedrijven en hoe hij ervoor zorgt dat hij geen steken laat vallen. Lees verder ❯

300 melkkoeien, twee locaties

Twee zoons van melkveehouder Jelle Hoekstra uit het Friese Tytstjerk wilden het bedrijf voortzetten. Daarom werd in eerste instantie gedacht aan een nieuwe stal voor 400 melkkoeien. Twee zaken hebben de Hoekstra’s aangezet tot het kiezen van een andere weg. Lees verder ❯

755 melkkoeien, 5 bedrijfsleiders

Met zijn levenspartner Marina Lindhorst-Cordes en zijn zakenpartner Hans Hermann Tietjen, runt Frank Cordes in Nedersaksen een melkveebedrijf met 755 koeien die gemiddeld 12.000 liter melk per jaar geven. Cordes bereikt dat met een managementstructuur met vijf bedrijfsleiders die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben. Lees verder ❯

65 procent eiwit van eigen bodem geen probleem op intensief veenweidebedrijf

Er staat een grondgebondenheidseis van 65 procent eiwit van eigen grond op stapel. Koeien & Kansen-deelnemers met veenweidegrond, Coen en Jeannette Hagoort uit Waarder, hebben 120 melkkoeien op nog geen 50 hectare en haalden vorig jaar 74 procent van hun eiwit van eigen bodem. Lees verder ❯

Amerika: land van (on)mogelijkheden

Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Maar niet perse voor de melkveebedrijven in Kentucky. Beëindigingen van levercontracten, dalende melkprijzen en ingevoerde fabrieksquota begrenzen de bedrijfsontwikkeling. We bezochten de Compton Farm waarvan de eigenaren hun toekomst zien in de melkproductie, ondanks alle hordes.   Lees verder ❯