Reportage: de melkprijs afzekeren aan de beurs

Prijzen afzekeren aan de beurs is zeker in de Nederlandse melkveehouderij geen gebruikelijke werkwijze. 47 Vlaamse melkveehouders hebben zich verenigd in de coöperatieve Milk Trading Company met als doel maximaal 30 procent van hun melkplas af te kunnen zekeren inclusief de prijzen voor de aan de melk refererende hoeveelheid voer. Mark Bordeaud’hui melkt 140 koeien in Horebeke en is oprichter van de MTC.

In vakblad Elite (februari-maart 2018) legt Bordeaud’hui samen met Dirk Coucke van DLV België uit hoe hij de risico’s van prijsschommelingen afdekt en waarom dit niet als speculatie gezien kan worden, maar juist als het tegenovergestelde. Een deel van de prijsrisico’s wordt juist overgenomen door speculanten, stelt de Vlaamse ondernemer.

De MTC vergelijkt dagelijks de verwachte melk- en voerprijzen tot ongeveer een jaar in het voren. Kunnen prijzen voor voer en melk worden afgezekerd met een hogere marge dan wordt behaald met de verwachte voerprijzen en melkprijs van FrieslandCampina, dan wordt ‘gehedged’ zoals dat heet. Lees in Elite hoe de verwachte langetermijnmarkt wordt ingeschat, waarom de MTC-deelnemers niet meer dan 30 procent van hun melk afzekeren en welke risico’s wel kleven aan afzekeren van voer en melk aan de beurs.

Interessant? Deel dit via:
Facebook Twitter LinkedIn Email