Kennispartnerbericht van Speerstra

Hoog melkureum en tóch eiwittekort in de pens

Het melkureum wordt gebruikt als graadmeter voor de eiwitvoorziening van koeien. Bij een hoger melkureum wordt er vaak vanuit gegaan dat er voldoende eiwit in de pens aanwezig is, of zelfs sprake is van een overschot. Maar een ureum gehalte van 20 of hoger biedt niet altijd de garantie dat de eiwitvoorziening in de pens op orde is.

Vooral bij de groffe kuilen van dit jaar met een lager eiwitgehalte dan normaal, kan het melkureum een normaal beeld vertonen terwijl er toch een stikstof tekort is in de pens. Hoe kan dit?

  1. Energie en eiwit komen in de pens niet synchroon vrij

Pensbacteriën hebben vier maal meer energie dan eiwit nodig om microbieel eiwit te kunnen maken. Het is dus belangrijk, dat in elke hap die een koe neemt, energie en eiwit zit dat gelijktijdig vrij komt in de pens. Bevat een hap zeer snel eiwit uit een natte, snel verteerbare graskuil en daarnaast  energie uit droge overrijpe traag afbrekende snijmais, dan is dat niet optimaal.

Een koe kan weliswaar via bloed en speeksel, stikstof of ureum recyclen, maar ook dat houdt een keer op. Bij een foute synchronisatie, zal er meer eiwit via de penswand ontsnappen en zal een deel met de uitgescheiden urine worden afgevoerd. Als bewijs daarvan zal het ureumgehalte in de melk hoger zijn.

  1. Eiwittekort in de pens

Bij een tekort aan eiwit in de pens ontstaat er een overschot aan snel fermenteerbaar zetmeel. Hierdoor daalt de pH in de pens. De celwand afbrekende bacterieen die nodig zijn voor een goede penswerking, kunnen niet goed tegen een te lage pH en zullen uiteindelijk afsterven. Dit veroorzaakt pensverzuring. Koeien met pensverzuring, hebben vaak een hoger melkureum.

Bij pensverzuring werkt de pens niet goed en kan er ook minder microbieel eiwit worden gemaakt. Het weinige eiwit wat er dan is in de pens, gaat dan ook nog voor een deel verloren wat een melkureum beeld geeft, wat niet in overeenstemming is met wat er in de pens speelt. Minder goed verteerde mest is vaak een teken dat er sprake is van een eiwittekort in de pens.

Celwand afbrekende bacteriën hebben 24 uur per dag een stikstofbron nodig  om celwanden te kunnen afbreken. De laat gemaaide snede van dit jaar bevat veel celwanden en minder eiwit.

Bestaat de indruk, dat ondanks de gevoerde raap- en sojaschroot, er toch nog een stikstoftekort in de pens is, dan is slow-release ureum (NitroShure) een beter product om bij te voeren dan gewoon voederureum. Gewoon voederureum is maar voor ongeveer 2 uur een stikstofbron in de pens, terwijl bij een Slow-release ureumbron als NitroShure de stikstof gedurende 8 uur geleidelijk vrij komt in de pens.

  1. Negatieve energiebalans

Ook de energiedekking in een rantsoen kan invloed hebben op het melkureum. Als een koe in een negatieve energiebalans komt, of een energietekort heeft op darmniveau, gaat het aminozuren in de darm gebruiken als energiebron. Dit is inefficiënte en hierbij gaat ook veel stikstof verloren, wat ook weer een verhoogd melkureum laat zien. Er is dan vaak ook sprake van een verlaagd eiwitgehalte.

Beoordeel ureum over de gehele koppel

Beoordeel het ureum niet alleen op tankmelkniveau. Dat geeft een gemiddeld beeld, maar zegt niets over of het in elke fase van de lactatie goed gaat. Kijk daarom op de melkcontrole uitslag hoe het beeld over de gehele koppel is. De oudmelkte groep geeft het beeld weer van het basisrantsoen. Het melkureum van de koeien in de eerste helft van de lactatie geven het beeld weer inclusief het aangevulde krachtvoer. Dit laatste gaat natuurlijk niet op bij een volledig TMR rantsoen.

Wilt u meer informatie over de werking van NitroShure? Neem dan vrijblijvend contact op met Speerstra Feed Ingredients B.V. via 0514-569001 of mail@speerstra.com / www.speerstra.com.

Speerstra
Over Speerstra
Speerstra Feed Ingredients BV is een internationale handelsonderneming en importeur van hoogwaardige ingrediënten voor de diervoedersector. In samenwerking met afnemers, leveranciers en onderzoeksinstituten ontwikkelen wij innovatieve productconcepten.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?