Kennispartnerbericht van SenseHub

Koeien hebben baat bij regelmaat

Voor de gezondheid van koeien en voor de melkproductie is rust in de stal van essentieel belang. Met rust en regelmaat gedijen koeien het best. Hoe meer de ene dag op de andere lijkt, hoe meer rust er in het koppel is.

Rust in het koppel zorgt ervoor dat koeien voldoende herkauwen en voldoende melk produceren. Routinematig te werk gaan helpt daarbij. Die routine kan verstoord of onderbroken worden door later te beginnen met melken en voeren, dieren van groep te veranderen, een verandering in rantsoen, voermanagement of voermengwagen en gezondheidsproblemen. Deze factoren hebben invloed op de herkauwconsistentie van het koppel en logischerwijs ook op de melkproductie.

Routine in het koppel

Het is een uitdaging om inzicht te krijgen in het vreetgedrag en de herkauwactiviteit van alle koeien. Daarvoor biedt MSD Animal Health met de Premium applicatie van Sensehub de oplossing. In de applicatie worden groepsconsistentie en trends in de groep op zowel korte als lange termijn gemonitord. Er wordt weergegeven hoe het herkauwen en de activiteit van de groep per dag verloopt en hoe dit zich verhoudt tot het tweewekelijkse gemiddelde. Daarmee krijgt de melkveehouder in één oogopslag te zien of de dagelijkse routine goed wordt gevolgd. Is er een afwijking zichtbaar, dan kan er op tijd ingegrepen worden.

Met Sensehub Premium is ook constant te volgen hoeveel dieren er gedurende de dag staan te herkauwen en te vreten en of er koeien staan te hijgen wat kan duiden op hittestress. Met alle gegevens die worden weergegeven in een grafiek heeft een melkveehouder direct overzicht van wat er zich op dat moment in de stal afspeelt.

Groepsconsistentie

Het is dus van belang om de gemiddelden in een groep in de gaten te houden, maar ook de variatie binnen de groep is waardevolle informatie. Hiermee kan men zien of alle dieren in de groep het wel even goed doen. Hoe kleiner de variatie, dus hoe consistenter de groep, hoe beter. Als de variatie te groot wordt, moet men achterhalen waarom sommige dieren minder herkauwen dan anderen. Herkauwminuten, vreetminuten en hittestress in beeld brengen is het devies. Op die manier wordt inzichtelijk dat gevolgen van problemen in het koppel nog lang kunnen aanslepen voordat het vreet- en herkauwgedrag weer op het oude niveau is. Op tijd handelen kan het effect op de gezondheid en de productie tot een minimum beperken.

Deze grafiek geeft weer wat er zich op iedere moment van de dag afspeelt in de stal. Hierbij een voorbeeld van een veehouder die 2 maal per dag voert (groene pijlen) en 2 maal per dag voer aanschuift (blauwe pijlen). Er is ook 2 maal per dag een lichte stijging te zien van het aantal dieren die hijgen (rode lijn). Dit komt overeen met de melktijden. De koeien hebben dus last van hittestress voor of tijdens het melken, mogelijks door onvoldoende ventilatie in de wachtruimte/melkstal of door teveel dieren tegelijk in de wachtruimte te houden.

 

Mooi voorbeeld van hoe vreten en herkauwen zakken door de hitte in de zomermaanden, en het toch wel een maand nodig heeft om te herstellen na de grote hitte van midden augustus.

 

Hierbij van dezelfde groep en zelfde periode een andere grafiek (de bovenste paarse herkauwlijn is op beide grafieken dezelfde). Hierbij wordt heel mooi aangetoond dat de herkauwvariabiliteit sterk toenam door de hittestress. De weerslag van de hitte is vooral te zien in de laatste week van augustus (de week na de hittegolf) waarbij het verschil in aantal dagelijkse herkauwminuten tussen de dieren in deze groep het grootst was. SenseHub premium laat toe om tijdig de hittestress bestrijding op te starten, maar ook het effect ervan te evalueren.

Meer lezen over Sensehub™

SenseHub
Over SenseHub
SenseHub is wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en leveren van oplossingen voor het monitoren van dieren.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?