Kennispartnerbericht van Speerstra

Twee tips om de kuilen van 2023 optimaal te benutten

Speerstra Lactosegehalte in melk

De gewonnen kuilen van 2023 zijn over het algemeen erg goed van kwaliteit. Vooral de voorjaarkuilen bevatten een hoge VEM en zijn snel verteerbaar. Uitslagen laten vaak hoge melkzuurgehaltes zien. Dat is een teken dat de conservering goed is geweest. Ook de snijmais van dit jaar is goed met een hoge VEM , hoog zetmeel en een hogere verteerbaarheid dan andere jaren.

Goed gewonnen voer dus, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat de energie uit deze producten optimaal wordt omgezet in melk? De volgende twee tips kunnen het verschil maken.

1. Bepaal de juiste deeltjeslengte

Een koe kan voer alleen goed benutten als het ook lang genoeg in de koe blijft. De verhouding tussen koolhydraten (zetmeel en suikers) en celwanden bepalen grofweg hoe lang het voer in de koe blijft. Verschillende parameters hebben daar invloed op.

Vaak kijken we naar de verterings- coëfficiënt van de organische stof (VC- OS), het celwandaandeel (NDF) en de verteerbaarheid van de celwanden (VC-NDF). Naast eiwit bestaat het grootste deel van een rantsoen uit koolhydraten (zetmeel en suikers) en celwanden. De verhouding tussen deze laatste twee bepalen grofweg de tijd dat het voer in de koe blijft. Voor fine-tuning moeten we  dus ook kijken naar hoe goed de celwanden verteerbaar zijn en naar de deeltjeslengte van het voer.

Op onze voeranalyses wordt het NDF uitgesplitst in ADF en ADL. Globaal zeggen we dat ADF het trage deel van de celwanden zijn en dat ADL (lignine of houtstof) het onverteerbare deel is. Dat laatste blijkt niet helemaal te kloppen omdat dat sterk afhangt van het voedermiddel. In de VS rekent men met het werkelijk onverteerbare deel van het NDF, het uNDF. Samen met het percentage deeltjes in het rantsoen dat langer is dan 4 mm wordt hieruit een getal berekend, het peNDF, wat beter zou weergeven of het voer lang genoeg in de koe blijft.

Uit proeven blijkt dat bij moeilijk verteerbare kuilen de voerdeeltjes korter mogen zijn, dan bij snel verteerbare kuilen. Voor de snelle voorjaarskuilen van dit jaar, betekend dit dus dat we het niet te fijn moeten verstrekken of indien het al fijn is, wat langere deeltjes uit bijvoorbeeld stro zouden moeten toevoegen.

2. Ondersteun de penswerking

Bij het maken van een rantsoen wordt er berekend welke structuurbron, grondstoffen of aanvullend krachtvoer er het beste kunnen worden gebruikt voor een goede synchronisatie en productie. Er kan nog een stap verder worden gegaan, want het draait allemaal om een goede pens werking.

De bacteriën in de pens hebben een optimaal klimaat en de juiste voedingsstoffen nodig om het voer goed te kunnen fermenteren en er microbieel eiwit van te kunnen maken. We kunnen deze bacteriën extra ondersteunen met bepaalde stoffen die ook wel metabolieten worden genoemd.

Diamond V is een fermentatieproduct van gist en bevat voedingsstoffen voor de pensbacteriën. Zo helpt Diamond V bij een snellere en betere omzetting in de pens van melkzuur in propionzuur waardoor er minder kans is op pensverzuring en de penswerking optimaal blijft. Daarnaast ondersteunt Diamond V de celwand- afbrekende bacteriën, zodat er meer energie uit het voer wordt benut. Dit stimuleert de melkproductie.

Speerstra
Over Speerstra
Speerstra Feed Ingredients BV is een internationale handelsonderneming en importeur van hoogwaardige ingrediënten voor de diervoedersector. In samenwerking met afnemers, leveranciers en onderzoeksinstituten ontwikkelen wij innovatieve productconcepten.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?