Kennispartnerbericht van Altenburg

Wat zeewier kan doen voor melkvee!!

Het gebruik van zeewier in de melkveehouderij staat flink in de belangstelling. Zo kan zeewier het weerstands- en productieniveau van de koe verhogen. Ook wordt de inzet van bepaalde soorten zeewier gezien als (onderdeel van) de oplossing voor het methaan-vraagstuk. Zeewier is bovendien duurzaam, veilig en past uitstekend in de kringloop.

Wat veel mensen echter niet weten, is dat zeewier nu al succesvol wordt toegepast in de (Nederlandse) melkveevoeding.
Northseaweed b.v. is leverancier van zeewier en als geen ander thuis in de wereld van zeewier én in de Nederlandse melkveehouderij. North Seaweed maakt deel uit van een uitgebreid wereldwijd onderzoeks- en kennisnetwerk.
Op basis van de hier verworven kennis, jarenlange ervaring en de aanvullingen uit eigen langdurig onderzoek, is een reeks zeewiermixen op de markt gebracht onder de naam SeaSpirit Cow. Deze zeewiermixen zijn uitgebreid onder Nederlandse omstandigheden en jaarrond getest. Dit laatste o.a. om mogelijke seizoensinvloeden te vermijden. Steeds weer komt naar voren dat toevoeging van zeewier aan Nederlandse melkveerantsoenen ook in Nederland zinvol en economisch rendabel is.

De juiste zeewiersoorten!

Wanneer we spreken over zeewier, is het goed om te bedenken dat er meer dan 14.000 soorten zeewier bestaan, elk met hun eigen specifieke eigenschappen. Het is dan ook de kunst om de juiste soorten zeewier in de juiste onderlinge verhoudingen in te zetten voor de melkveehouderij.

Zeewier is meer dan alleen een bron van vitamines en mineralen. Zeewier is vooral ook rijk aan unieke polysaccharides, natuurlijke phlorotannines en polyphenolen en andere bio-active stoffen, elk met hun eigen unieke werking(en) in de koe.
Northseaweed werkt bij voorkeur met zeewiermixen omdat de gebruikte soorten zeewier elkaar dan niet alleen aanvullen, maar elkaars werking tevens versterken.

Betere immuniteit, gezondheid en maag-darmwerking

Een belangrijk werkingsgebied van bepaalde soorten zeewier is dat ze zorgen voor een gezonder en beter werkend verteringsstelsel. Ze hebben een sterk pre-biotische werking. Een zeer groot deel (> 70%) van de immuniteit van een dier komt vanuit het maag-darmstelsel. Koeien gevoerd met zeewier laten dan vaak ook een betere weerstand zien.

Andere soorten zeewier werken weer sterk ontstekingsremmend. Dit uit zich bij melkvee vaak als eerste in een lager celgetal of een lagere geleidbaarheid van de melk, zoals ook bij Nederlandse proeven veelvuldig is gezien. Zo is de geleidbaarheid van de melk een belangrijke indicator voor de uiergezondheid. Een lagere geleidbaarheid duidt op minder ontstekingen en een lager celgetal.

Grafiek 1: geleidbaarheid melk Grafiek 1: geleidbaarheid melk  Blauw: met zeewier, Rood:   zonder zeewier LA  = linker kwartier Achter, LV  = linker kwartier Voor, RA =  rechter kwarter Achter, RV =  rechter kwartier Voor

Grafiek 2: laat het effect zien van zeewier zien op het celgetal bij de diverse leeftijdsstadia:

Grafiek 2: celgetal per leeftijdsgroep – blauw: met zeewier, rood: zonder zeewier

Betere voerbenutting

Meerdere universiteitsstudies laten zien dat de inzet van zeewier bij melkvee leidt tot een betere benutting van de opgenomen organsche stof en eiwit. Zowel de NDF- als de  ADF-fracties worden beter verteerd ten opzichte van de controlegroepen, Ook in een aantal voorlopige studies wordt duidelijk dat zowel de NDF- als de ADF-fracties beter worden verteerd. Mede hierdoor laten de met zeewier gevoerde koeien vaak een verbeterde Body-Condition-Score zien, met name bij verse koeien met hoge producties.

De door NorthSeaweed uitgevoerde proevmen met zeewier laten veelvuldig een veel stabielere penswerking zien, in de praktijk vaak zichtbaar middels een veel constantere mest en een betere melkproductie. Ook is het krachtvoerverbruik per liter melk bij gebruik van bepaalde zeewiersoorten lager gebleken:

grafiek 3: krachtvoerverbruik – per 100 kg melk

Betere bevruchtingsresultaten

Gebruikers van zeewier melden regelmatig een sterk verbeterde vruchtbaarheid. Dit wordt ook wetenschappelijk aangetoond. Onderzoek, gedaan op de Universiteit van Arkansas, laat zien dat zeewier gevoerd aan hoogproductieve melkkoeien ten tijde van heet en vochtig weer leidt tot betere drachtigheidspercentages. Het onderzoek laat 14% verbetering op de lange termijn zien:

Aantal koeien Drachtige dieren
(midden November)
Drachtige dieren
(Mei)
Controlegroep met Holstein koeien 50 3 (6,0 %) 32 (64,0 %)
Zeewiergroep  met Holstein koeien 55 21 (38,2 %) 43 (78,2  %)
Controlegroep met Jerseykoeien 59 27 (45,8%) 48 (81,4 %)
Controlegroep met Jerseykoeien 60 31 (51,7%) 57 (95,0 %)

Er werd in deze proef ongeveer 90 dagen zeewier gevoerd in de maanden Juli, Augustus en September.

Betere Melkproductie

Recente onderzoeken, uitgevoerd in de afgelopen 4 jaar, bij hoogproductieve koeien onder matige tot ernstige hittestress-condities, lieten een toename van de melkproductie zien wanneer er zeewier aan het normale rantsoen werd toegevoegd.

In en 2004 zijn er al proeven gedaan door de Universiteit van Kansas  om na te gaan wat zeewier doet op de melkproductie bij matige hittestress. Men zag toen geen verschil in droge stof opname tussen de met zeewier gevoerde koeien en de controlegroep, maar er was echter wel een significant verschil in melkproductie.

In 2005 heeft men op grote schaal onderzoek gedaan in het zuiden van de USA naar het effect van zeewier in melkveerantsoenen. Veehouders zagen dat de droge stofopname normaal bleef ten tijde van de hittestress. Ze rapporteerden echter een betere Body Condition Score, vruchtbaarheids-voordelen en dat de melkproductie beter op peil bleef in vergelijking met de controlegroep.

Ook North Seaweed heeft middels eigen, in Nederland gedaan onderzoek laten zien dat de melkproductie, maar ook de vet- en eiwitproductie met de inzet van zeewier kan verbeteren. Zo is een hogere productiepiek waargenomen. Grafiek 4 laat dit mooi zien voor bijvoorbeeld vaarzen:

Grafiek 4: productie Vaarzen per lactatiestadium – blauw = met zeewier, rood = zonder zeewier

Gebruik van bepaaalde soorten zeewier leidt ook tot een hoger productie van vet en eiwit per koe. Proeven gedaan in Nederland hebben dit duidelijk aangetoond:

vetproductie in kg: + 2% – blauw = met zeewier, rood = zonder zeewier
grafiek 5: eiwitproductie in kg + 4%

Zeewier is rendabel voor Nederlandse melkveehouderij

Hoe mooi de technische resultaten ook zijn, uiteindelijk telt het fincanciële resultaat. SeaSpirit Cow zeewiermixen dragen bij aan een gezondere, beter producerende en vruchtbaardere veestapel. North Seaweed hecht er sterk aan dat inzet van de SeaSprit Cow zeewiermixen financiëel altijd leiden tot een voordeel voor u als veehouder. Een belangrijk kengetal welke daarbij wordt gehanteerd is de Return Of Investment. Die zijn voor SeaSpirit Cow zeewiermixen tenminste hoger dan 3.

Dit betekent dat, naast de diverse niet meetbare zaken als weerstand etc. het investeringsbedrag van het ingezette zeewier met een factor 3 terug komt. SeaSpirit Cow is dus economisch zeer verantwoord.

Meer weten over wat de inzet van zeewier specifiek voor uw bedrijf kan betekenen? Stuur dan een mail naar Altenburg Nutritional : info@altenburgnutritional.nl of info@northseaweed.nl.  Bellen mag ook: 06 46 27 67 57

Altenburg Nutritional
Over Altenburg Nutritional
Altenburg Nutritional is een onafhankelijke leverancier van hoogwaardige rundveevoeders en diensten . Meer dan 30 jaar praktijk-ervaring en een sterke focus op innovatie en onderzoek maken ons tot een interessante partner voor de vooruitstrevende melkveehouder.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?