Gezondheid

Genoeg ijzer?

Het hemoglobinegehalte in het bloed geeft uitsluitsel over de ijzervoorziening van het kalf.

Vaak hebben kalveren al vanaf de geboorte een tekort aan ijzer. In de zoogperiode, zeker als de kalveren enkel koemelk krijgen, loopt de concentratie in het bloed in de eerste levensweken terug. Pas als de kalveren (ruw)voer op gaan nemen, stijgt de ijzerconcentratie weer. Om het tekort en daarmee de hogere vatbaarheid voor infecties te voorkomen, kun je daarvoor bestemde ijzerpreparaten geven (oraal, intramusculair).

Wie aan de gang gaat met de ijzervoorziening, heeft de dierenarts erbij nodig. Deze kan de ijzervoorziening van de kalveren meten in het bloed met bijvoorbeeld een hemoglobinesneltest.

Deze tip verscheen in Elite 3 uit 2017.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?