Management

Waarom doen Amerikaanse melkveehouders het beter?

Wat doen de melkveehouders in de VS beter dan de Europeanen? Nog belangrijker is de vraag wat we van ze leren kunnen. Peter van der Vegt en Dr. Michael Neumayer beredeneerden voor Elite wat de Amerikanen anders doen.

Peter van der Vegt (Technical Sales & Support Manager bij Diamond V) heeft lang in de VS gewoond en en daar ook enkele melkveebedrijven opgezet. Nu woont hij weer in Nederland.

Dr. Michael Neumayer (Rundveedierenarts adviesbedrijf competentiecentrum voor innovatieve melkveehouderij, Neukirchen, Oostenrijk) heeft voor meerdere projecten veel door de Amerikaanse staten gereisd. Neumayer en Van der Vegt zijn het eens: de Amerikanen werken niet beter, slechts anders. Om zich nader te verklaren, leggen ze uit wat het verschil is tussen Amerikanen en Europeanen:

  • Amerikanen zijn directer: Volgens Van der Vegt spreken Amerikanen problemen altijd direct uit en wijzen op wat fout gaat. Het is bij Amerikanen niet altijd ‘alles gaat goed’.
  • Eerlijke mening geven: Amerikanen vinden het belangrijk hun mening en ervaringen met elkaar te delen. Dat verkleint de kans op fouten.
  • Alles wordt gemonitord en gedocumenteerd om fouten te traceren en te herstellen: Het belangrijkste doel van het melken van koeien is winst. Alles moet dan ook geld opbrengen.
  • Ander risicomanagement: alles wat nieuw is, is in eerste instantie goed en wordt uitgeprobeerd. Als het eindresultaat niet naar wens is, wordt weer losgelaten. Amerikanen zijn in dat opzicht moediger en schuwen innovaties en investeringen niet.
  • De innovatie wordt in de meeste gevallen gedreven door de landbouw: ondernemers benaderen de industrie met hun wensen en ideeën die vervolgens worden omgezet in oplossingen.
  • Focus: Amerikanen willen voor alle aspecten (voeding, koecomfort, opfok, et cetera) een specialist hebben. De kennis wordt ingekocht, voor alles en niks wordt advies ingewonnen.
  • Standaardisering: vanwege de bedrijfsgrootten (gemiddeld meer dan 800 koeien) hebben de Amerikanen SOP’s voor vrijwel alle werkzaamheden en processen. Neumayer benadrukt dat geen individuele beslissingen worden genomen in de dagelijkse uitvoering. Slechts bij protocolbesprekingen die  meestal eens per maand olaatsvinden, worden wijzigingen aangedragen en al of niet doorgevoerd.
  • Zoektocht naar efficiëntie: alles en iedereen moet efficiënt zijn.

De Amerikanen houden er al met al een volledig andere filosofie op na dan de Europeanen. Daar komt bij dat de maatschappij Amerikaanse agrariërs compleet anders ziet. De arbeid die ze verrichten wordt op waarde geschat. In Europa staat de landbouw juist onder maatschappelijke druk.

Niet kopiëren, wel van leren

Neumayer: “Europeanen zijn Europeanen en we moeten onze eigen filosofie naleven, niet die van een ander.” Dat betekent echter niet, dat we niet van de melkveehouders in de VS moeten leren of onze persoonlijke motieven om te ondernemen niet hoeven te overdenken.

Bronnen: Peter van der Vegt, Dr. Michael Neumayer

Tekstbewerking: L. Verfürth – Foto: Gregor Veauthier

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?