Melkprijs

Melkprijzen maart 2018

De berekende voorschotmelkprijzen van maart 2018 komen uit op gemiddeld 33,58 euro per 100 kg standaardmelk. Dat is een daling van 0,93 euro ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van maart 2017 ligt de gemiddelde melkprijs 0,32 euro hoger en daarmee nog slechts een procent.

Bijna alle zuivelondernemingen hebben in maart de melkprijs verlaagd. Slechts bij enkele zuivelondernemingen is de melkprijs gelijk gebleven. De grootste klappen zijn gevallen bij Hochwald en Arla met 3 respectievelijk 2,50 euro. De melkprijs van de Ierse zuivelondernemingen is met 2 euro per 100 kg onderuit gegaan, maar tegelijkertijd hebben de Ierse zuivelondernemingen 1,50 tot 2 euro extra betaald als steun vanwege de voerschaarste als gevolg van de beroerde weersomstandigheden. Ook de Franse melkprijzen zijn in maart gedaald en voor april zijn verdere prijsverlagingen aangekondigd. Ook Dairy Crest, Royal A-ware , FrieslandCampina en Arla hebben voor april prijsverlagingen aangekondigd van respectievelijk 1,50, 1, 1 en 0,20 euro per 100 kg. De melkprijs van DMK blijft in april ongewijzigd.

Bij Milcobel is de berekende melkprijs in maart licht (+ 10 cent) gestegen ten opzichte van februari. Dat komt doordat in februari eenmalig kosten zijn ingehouden voor de bijdrage aan het IKM-kwaliteitssysteem. In de VS was er sprake van een stijging van omgerekend 1,70 euro.

In mei zal de melkprijs van Arla ongewijzigd blijven, terwijl Dairy Crest en FrieslandCampina prijsverlagingen hebben aangekondigd van 1,60 respectievelijk 0,50 euro per 100 kg.

Melk- en zuivelmarkt

In de EU lijkt de melkaanvoer hinder te hebben ondervonden van de kou. Tot en met februari nam het volume nog aanzienlijk toe. Sindsdien is er sprake van een wat tegenvallende melkaanvoer en lijkt de periode van significante groei voorbij te zijn.

Buiten Europa is er nog grotendeels sprake van groei. In de maanden januari en februari nam de melkaanvoer in de belangrijke zuivel exporterende landen, Argentinië, Australië, Uruguay en de Verenigde Staten toe. Wel leek het groeitempo in de Verenigde Staten in maart wederom wat af te nemen. Nieuw-Zeeland heeft als gevolg van ongunstige weersomstandigheden sinds december teruggeschakeld.

Zuivelnoteringen plussen

Na Pasen is de boternotering weer sterk gestegen. De notering lag eind april al weer dicht tegen het niveau van 600 euro per 100 kg. De sterke stijging werd veroorzaakt door een goede vraag en een relatief lage beschikbaarheid van boter als gevolg van beperkte productie en lage voorraadniveaus. Het dieptepunt in de markt voor mager melkpoeder lijkt te zijn gepasseerd. Ondanks het vrijkomen van een relatief grote hoeveelheid interventiepoeder, is de notering eind april fors gestegen. Dit duidt mogelijk aan dat er momenteel weinig vers product beschikbaar is. Bovendien loopt de export nog altijd goed, waardoor geproduceerd poeder makkelijk kan worden weggezet. Hoewel er sprake is van een rustige markt, heeft ook de notering van vol melkpoeder in april de weg omhoog gevonden. Met name het hogere prijsniveau van melkvet trekt de prijs omhoog.

Elite-melkprijsvergelijking

In de Elite-melkprijsvergelijking vindt u een grafiek met de prijzen die vijf belangrijke Europese zuivelaars uitbetaalden volgens de internationale melkprijsvergelijking die Zuivel NL maandelijks samenstelt.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?