Melkprijs

Melkprijs januari 2018

De berekende voorschotmelkprijzen komen in januari 2018 uit op gemiddeld 35,44 euro per 100 kg standaardmelk. Dat is 1,52 euro minder dan in december. Ten opzichte van januari  2017 ligt deze prijs 2,38 euro, ofwel 7,2 procent hoger.

De meeste zuivelondernemingen hebben in januari de melkprijzen verder verlaagd. De grootste prijsdalingen deden zich voor bij de Duitse en Nederlandse ondernemingen. De berekende melkprijs van DMK daalde het meest met 5,00 euro per 100 kg, gevolgd door Royal A-ware (-4,1), FrieslandCampina (-3,9) en Muller (-3,2). De melkprijzen van het Belgische Milcobel en Arla daalden met respectievelijk 3,00 en 2,10 euro.

Dalers in februari en maart

De prijsverlaging van Arla is minder dan vorige maand werd aangekondigd. Dat komt doordat Arla naast een verlaging van de vet- en eiwitprijzen vanaf januari, ook een aantal nieuwe toeslagen heeft ingevoerd. In februari en maart zal de berekende melkprijs van Arla verder dalen met respectievelijk 2,00 en 2,50 euro per 100 kg. De prijsdalingen van FrieslandCampina zal in deze maanden respectievelijk  1,70 en 0,20 euro per 100 kg zijn. De DMK-melkprijs daalt met 4,00 euro in februari.

Ieren blijven stabiel

De melkprijzen van de Ierse zuivelondernemingen zijn in januari niet gewijzigd. Dit is al de vijfde achtereenvolgende maand dat de Ierse melkprijzen niet wijzigen. De Kerry-melkveehouders hebben een aanvullende betaling over 2017 ontvangen van 0,73 euro per 100 kg melk. Arla en FrieslandCampina hebben hun cijfers van 2017 gepubliceerd, maar de nabetalingen zijn nog niet verwerkt in de melkprijsvergelijking. De berekende melkprijzen van de Franse ondernemingen zijn ook slechts weinig veranderd.

De berekende Amerikaanse melkprijs is in januari opnieuw fors gedaald, omgerekend in euro’s met 3,80 euro per 100 kg standaardmelk. Uitgedrukt in dollars is de klasse III melkprijs in januari 14,00 dollar per cwt. Dit is relatief laag. In 2017 was de klasse III melkprijs gemiddeld 16,17 dollar per cwt.

Hochwald en A-ware in melkprijsvergelijking

De melkprijzen van Hochwald en Royal A-ware zijn met terugwerkende kracht vanaf respectievelijk 2015 en 2016 opgenomen in het gemiddelde. Zonder deze ondernemingen zou het gemiddelde 14 euro lager zijn in januari. Als gevolg van het opnemen van beide ondernemingen is het berekende gemiddelde over geheel 2017 met 4 eurocent per 100 kg gestegen. De gemiddelde melkprijs van december is iets gecorrigeerd door de aanvullende betaling van Kerry.

Productie EU en wereldwijd

De melkaanvoer in de EU laat een aanzienlijke stijging zien. Sinds juni is er sprake van een toename van het volume, waardoor uiteindelijk over het gehele kalenderjaar 2017 een stijging van bijna twee procent is gerealiseerd. De grootste absolute toename werd in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd. In december nam de melkaanvoer in Argentinië, Australië, Uruguay en de Verenigde Staten toe. Het groeitempo in de VS is met een procent echter de helft van de eerste helft van 2017 en in Nieuw-Zeeland is in zowel december als januari door weersomstandigheden een forse stap teruggedaan.

Zuivelnoteringen

De notering voor zowel boter als vol melkpoeder zit weer in de lift. De aantrekkende boternotering heeft met de naderende Paasdagen te maken en de notering voor vol melkpoeder trekt aan vanwege de hogere vetprijzen. De prijs voor mager melkpoeder blijft zwak.

Elite-melkprijsvergelijking

In de Elite-melkprijsvergelijking vindt u een grafiek met de prijzen die vijf belangrijke Europese zuivelaars uitbetaalden volgens de internationale melkprijsvergelijking die Zuivel NL maandelijks samenstelt.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?