Management

De toekomst vorm geven

Op de Alltech-conferentie ONE 18 werd onder meer bediscussieerd op basis van welke criteria de consument in de toekomst voor  levensmiddelen zal kiezen.

Op de Alltech-conferentie in Lexington, Kentucky, VS wierp men een blik op de toekomst. Eén van de thema’s was hoe het koopgedrag van de consument zal veranderen. Ook werd besproken hoe minder grote bedrijven in de toekomst concurrentiekrachtiger kunnen worden.

Onder het motto ‘Ideeën kunnen alles veranderen’ vond in Lexington de Alltech-conferentie ONE18 plaats. Zodoende stelden de inleiders zichzelf vooral de vraag: ‘Wat kunnen we nu doen binnen onze landbouwbedrijven om de toekomst vorm te geven?’ De referenten gingen onder meer in op de consumentenmarkt van morgen en de mogelijkheden van automatisering in melkveestallen.

Gezonder en duurzamer bepalen steeds meer het koopgedrag

David Donnan, bedrijfsadviseur A.T. Kearney, haalde in zijn inleiding het veranderende consumentengedrag en nieuwe productlijnen aan. De wereldbevolking verandert sterk de komende decennia en het consumentengedrag parallel daaraan. Tot deze verandering behoren niet alleen de bevolkingsgroei en de vergrijzing, maar ook het feit dat steeds meer mensen in de stad wonen wat gepaard gaat met afstand nemen van  tradities, ook op het gebied van voeding.

De prijs van producten was in de laatste jaren een belangrijke beslissingsfactor. In de toekomst zal transparantie en duurzaamheid (GMO-vrij) van de producent en productiewijze veel zwaarder meewegen bij beslissingen. Ook de meningen van social media-grootheden zullen invloedrijker worden bij de aankoopbeslissingen van de consument.

Daar komt bij dat men meer en meer het vertrouwen in grote ondernemingen verliest. Zie ook de staafdiagram (consumentenenquête A.T. Kearney). Ook slaat de vraag om naar duurzamere en gezondere producten. Een voorbeeld is Skyr, een yoghurtachtig zuivelproduct met veel eiwit en nagenoeg geen vet en lactose.

De consument heeft volgens deze enquête aanzienlijk meer vertrouwen in een kleiner bedrijf.

Automatisering maakt kleinere bedrijven concurrentiekrachtig

Wat is de belangrijkste input die melkveehouders dagelijks in hun bedrijf steken? Volgens Jack Rodenburg, management- en bouwadviseur (Dairylogix) uit Canada, is dat de arbeidstijd die per koe per dag geïnvesteerd wordt. In de arbeidsefficiëntie tussen melkveebedrijven bestaan echter grote verschillen. Als voorbeeld wees Rodenburg op een bedrijfsvergelijking van de Ontario Dairy Farmers.

Uit deze vergelijking blijkt dat de arbeidstijd per koe enorm varieert. Op de beste melkveebedrijven van Ontario is per koe 66 uur per jaar nodig, maar het gemiddelde is 97 uur. Maar niet alleen tussen de betere en gemiddelde bedrijven zijn de verschillen groot. De bedrijfsgrootte speelt ook een belangrijke rol. Zo blijkt uit het resultaat van de vergelijking van de Progressive Dairy Operators in Ontario. Zij onderzochten de arbeidsefficiëntie op 160 melkveebedrijven met een ligboxenstal. Resultaat: met een toenemende koppelgrootte stijgt ook de arbeidsefficiëntie, zie ook de tabel hieronder.

Melkkoeien Minuten/koe/dag
< 90 15,8
90 – 180 12,3
180 – 250 10
> 250 8,5

In de laatste decennia werd verhoging van de arbeidsefficiëntie bij het melken en voeren vooral bereikt met meer mechanisatie (meer en vooral grotere machines). Het gevolg was over het algemeen toenemende groei van de bedrijven.

Een grotere efficiëntiestijging is echter haalbaar met automatisering van het melken en voeren. Met deze vorm van automatisering wordt het belang van de koppelgrootte minder groot ten aanzien van de efficiëntie. Aldus Rodenburg. Familiebedrijven met 200 koeien kunnen zo even concurrentiekrachtig worden als zeer grote melkveebedrijven. Punt van aandacht bij automatisering is dat aanzienlijk minder, maar wel steeds beter opgeleide medewerkers nodig zijn.

Toekomstig zal het automatisch melken nog meer om de koe draaien, zo luidt de mening van Rodenburg. Hij stelt zich bijvoorbeeld voor dat koeien automatisch worden gemolken aan het voerhek of op de wei.

Een kort Engelstalig interview met Jack Rodenburg is hier te vinden.

Tekstbewerking: Birte Ostermann-Palz

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?