Gezondheid | Premium

Preventie tegen omgevingsgebonden mastitiskiemen

Omgevingsgebonden mastitisverwekkers lijken een steeds belangrijkere rol in te nemen. Daarom heeft Elite tips opgesteld voor het reduceren van de infecties door deze ziekteverwekkers.

De rol die omgevingsgebonden mastitisveroorzakers zoals Streptokokken en coliforme kiemen spelen bij het ontstaan van mastitis, is gestaag toegenomen. Infectie van een koe met zo’n omgevingsgebonden kiem kan op drie manieren:

Tussen de melkbeurten, als de koeien niet op schoon strooisel liggen of als mest tijdens het lopen op de spenen spat.

Tijdens het melken, als de voorreiniging van de spenen niet voldoet.

In de droogstand en als de stalhygiëne te wensen overlaat, ook in de afkalfstal.

Om infecties met omgevingsgebonden kiemen te minimaliseren, moet in de hierboven beschreven stalgedeelten schoon worden gewerkt. Hieronder volgen daarvoor enkele tips.

De gouden standaards voor ligboxen daadwerkelijk toepassen

Koeien kiezen graag zelf hun ligplaats. Daarom is vijf tot tien procent meer ligboxen dan koeien optimaal. Ook de juiste ligboxafmetingen zijn mede bepalend, omdat koeien voor het gaan liggen en opstaan veel ruimte nodig hebben voor de kopbeweging. De knie- en schoftboom zijn van aanzienlijk belang voor de uiergezondheid. Deze zorgen er immers voor dat de koe zo ligt, dat ze niet met de uier in vervuiling kan gaan liggen. Het bekende recept voor succes is mest en nat strooisel twee tot driemaal per dag uit de box harken.

Loopgangen zo breed mogelijk

Behalve klauwaandoeningen, vergroten ook vuile loopgangen de kans op infectie. Meerdere keren per dag de vloer schoonschuiven voorkomt dat mest opspat als koeien erin stappen. Bredere loopgangen zijn in het voordeel, omdat ze stress reduceren doordat ranglage dieren de ranghoge dieren makkelijker kunnen ontwijken. Ze hoeven zich niet door bochten en hoeken te wringen om te passeren. Dat spaart bovendien klauwen en gewrichten. Voor droogstaande koeien en transitiekoeien geldt dit ook.

Spenen en uier schoonhouden

Ligboxen die schoonblijven zorgen dat de uiers en spenen ook schoon blijven. Met geschoren staartpluimen en afbranden van de uierbeharing wordt dit effect versterkt, doordat vuil minder snel blijft hangen. Bij zeer nat weer is niet weiden beter, de dieren vervuilen in de wei dan sneller dan in de stal. Routinematige reiniging van de spenen moet tot het melkprotocol behoren.

Afkalfboxen zijn ‘bijzondere’ plek

Net afgekalfde koeien zijn verhoogd vatbaar voor infecties door Streptokokken en coliforme kiemen doordat het immuunsysteem rond de afkalving nogal op de proef wordt gesteld. Een schone en droge afkalfbox is dus van enorm belang, niet alleen om de hygiëne rond de geboorte te waarborgen, maar ook om een toxische E. coli-matitits te voorkomen.

Bron: M2-Magazine – Magazine over mastitis en melkkwaliteit voor de professionele zuivel Tekstbewerking: L. Verfürth – Foto: Christine Stöcker

Je hebt zojuist een Premium-artikel gelezen.
Het aantal premium-artikelen dat je kunt lezen is beperkt. Wil je meer Premium lezen? Maak dan een gratis profiel aan.
Dit Premium-artikel krijg je cadeau. Onbeperkt lezen? Nu proberen
Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?