Gezondheid

NMC 2018: Ontwikkelingen rondom behandeling en preventie mastitis

Half juni kwamen mastitisspecialisten in Italië bijeen om de actuele stand van zaken omtrent diagnostiek, antibioticareductie alsook de praktische mastitisbestrijding te bediscussiëren.

Op 11, 12 en 13 juni jongstleden vond aan de Universiteit van Mailand de tweede NMC-conferentie plaats. NMC staat voor National Mastitis Council en telt 700 leden die gespecialiseerd zijn in de uiergezondheid. Met zomerse temperaturen ging het in Mailand drie dagen over de onderwerpen mastitis en immuniteit, reductie van antibioticagebruik, resistentie en het managen van de stalhygiëne.

Een selectie uit praktijkgerelateerde inleidingen tijdens de NMC-conferentie 2018:

Verplicht selectief droogzetten

Ynte Schukken, directeur van de GD, legde uit hoe de bij wet geregelde antibioticareductie in Nederland, die acht jaar terug van kracht werd, inmiddels tot een reductie van het antibioticagebruik bij melkkoeien van 70 procent heeft geleid. Een belangrijke onderdeel van de reductie was de verplichting om selectief droog te zetten. In tegenstelling tot de verwachtingen, is uit onderzoeken gebleken dat het celgetal ongewijzigd is gebleven.

Mastitistest tussen melkbeurten

De Duitse professor Volker Krömker lichtte de ervaringen met de nieuwe mastitissneltest MastDecide toe. Met de test kan met hoge nauwkeurigheid tussen twee melkbeurten worden bepaald of in het uier behandelingswaardige mastitisveroorzakers (gram positieve kiemen) aanwezig zijn. Met deze snelle eerste diagnose is het al mogelijk de inzet van antibiotica met 50 procent te verminderen. Daarbij gaf Krömker ook aan dat op de onderzochte bedrijven de situatie met betrekking tot resistentie verbeterde.

Zand schoonste ligboxvulling

Professor Sandra Godden (VS) en Dr. Ilka Klaas SE) presenteerden een aantal omvangrijke studies naar ligboxvullingen. Daar komt uit dat zand in hygiënisch opzicht nog altijd het best is. Andere, organische boxstrooisels vormen na hoogstens een dag al een goede plek voor bacteriën. Hoe droger en schoner het strooisel is opgeslagen en hoe beter de ligbox wordt onderhouden, des te lager is de kiemdruk. Ook werden Standard Operating Procedures (SOP’s) ontwikkeld voor monstername van boxstrooisels alsook grenswaarden.

Microbioom

Specialisten en mensen uit de praktijk die veelvuldig met mastitis te maken hebben, blijven zich afvragen waarom met bacteriologisch onderzoek bij mastitisgevallen, vaak geen veroorzakers worden aangetoond. Ligt dat misschien aan de nauwkeurigheid van de test, de microscoop of de testmethode? Of is de ene koe vatbaarder dan de andere koe voor dezelfde ziekteveroorzaker doordat het microbioom (alle micro-organismen) in de uiers verschilt? En zo ja, kan dit worden beïnvloedt? Dit vraagt om een andere benadering van het onderzoek en mogelijk zal het microbioom van de uier toekomstig een belangrijkere rol spelen in de diagnostiek.

Werken aan lager celgetal is proces

Behalve op veel specialistische diagnostiek en fundamenteel onderzoek, ging Peter Edmonson uit Ierland middels een workshop in op concretere manieren om celgetalproblemen aan te pakken. Bij elk advies hoort volgens Edmonson een berekening met de financiële verliezen die de hoge celgetallen teweeg brengen. Aansluitend daarop moeten de zwakke punten binnen het bedrijf systematisch in kaart worden gebracht. Het advies sluit hij af met een gedoseerd intredend maatregelenpakket. Edmonson ziet continue raad en daad als noodzaak om celgetalproblemen op te lossen. Een eenmalig bezoek van een adviseur is volgens hem zinloos.

Tekst en foto: Dr. Marion Weerda

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?