Management | Markt

Melkprijs 2019: wereldwijd stabiel

De cijfers uit de IFCN Dairy Reports van dit jaar, doen een stabiele melkprijs voor 2019 vermoeden. Globaal zijn in 2017 zowel de melkproductie als de melkprijs toegenomen. De productiekosten verschillen wereldwijd sterk.

Op 8 oktober presenteerde het Internationale Farm Comparison Network (IFCN) actuele zuivelcijfers waaruit blijkt dat de globale melkproductie zal stijgen, dat het aantal melkveebedrijven op de wereld zal dalen en dat de melkprijs op het huidige niveau zal stabiliseren.

Deze kaart laat de wereldwijde melkbalans (overschotten versus tekorten) van 2017 zien in meerdere landen.

De cijfers van 2017

Van 2016 tot 2017 is de wereldwijde melkprijs met 2,6 procent gestegen. 118 miljoen melkveebedrijven produceerden gemiddeld 730.000 kg melk. Het aantal melkveebedrijven nam van 2016 op 2017 met een procent af. De indicator voor de wereldmelkprijs is sinds de melkprijscrisis van 2016 gestegen met 31 procent tot 31 euro per 100 kg ECM. De stabilisatie in 2017 is te danken aan een balans van groei aan de vraagkant als aan de productiekant. Voor het laatste deel van 2018 lijkt de melkprijs ook stabiel te blijven.

Ook de melkproductiekosten zijn gestegen in 2017, tot 35 euro per 100 kg melk. Deze kosten variëren wereldwijd echter sterk. De hogere productiekosten zijn het gevolg van veranderde koersen, inflatie en hogere voerkosten.

De melkproductiekosten verschillen wereldwijd zeer sterk (2017).

Duurzaamheid kent grote verschillen

De hoogte van de melkproductie en de levensduur van melkkoeien is zeer wisselend. Een voorbeeld daarvan is dat een bedrijf in de USA een levensproductie van meer dan 30 ton per koe haalt in zes jaar, terwijl een veehouder in Bangladesh zijn koe houdt tot negen jaar oud. Op die leeftijd heeft de koe vijf ton melk geproduceerd. Hoewel de productie per koe stijgt, neemt de levensduur af. De pijlers zijn nog altijd gericht op levensduurverlenging.

Positieve verwachtingen voor melkprijs 2018/2019

Voor 2019 wordt wereldwijd een stabiel melkprijsniveau verwacht, maar wel met verschillen tussen de landen. De melkprijs in de EU zal iets boven de wereldmelkprijs liggen. Door de droogte is het voeraanbod in Europa aan de krappe kant. Als gevolg daarvan worden ook minder koeien gehouden en wordt minder melk geproduceerd. In de eerste helft van 2018 (januari tot september) is de melkprijs met 2,2 procent doorgestegen. In deze periode had de droogte echter nog geen gevolgen. De verwachting is dat de vraag naar zuivel ook zal stijgen.

Aanbod is meest prijsbepalend

Uit een langjarige data-analyse van het IFCN blijkt dat het aanbod van melk een grotere invloed heeft op de melkprijs dan de vraag naar melk.

Tekst: Katrin Hilbk-Kortenbruck – Foto: Gregor Veauthier – Figuren: IFCN

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?