Veevoer

Silageconferentie Bonn: 3D-kaart van de maiskuil

Als je om broei voor te blijven de voersnelheid in kaart brengt, is het behulpzaam als je de dichtheid (gewicht van een kubieke meter verdicht voer) van het ingekuilde voer weet. Bij een lagere dichtheid moet de voersnelheid immers hoger liggen.

Vanzelfsprekend is de voersnelheid niet alleen afhankelijk van de breedte, lengte en hoogte van de kuil, maar ook zeker van de verdichting van het voer. Door regelmatig een met de U-snijder gesneden blok te wegen en nauwkeurig te meten, is een redelijk beeld van de dichtheid van de kuil te krijgen. Heb je geen U-snijder, dan wordt het ingewikkelder. Op de 18e internationale silageconferentie in Bonn werden enkele denkrichtingen gepresenteerd om dit euvel te tackelen. Eén daarvan was het meten van de verdichting met een apparaat waarmee bodemverdichting wordt gemeten.

Penetrometer meet verdichting

Met behulp van een penetrometer is de indringweerstand van een kegelpunt in een materiaal te meten. De penetrometer wordt vooral in het bodemonderzoek veel gebruikt. Wetenschappers van de universiteit van Bonn hebben geprobeerd de dichtheid van een maiskuil te meten met een penetrometer. Ze gebruikten voor deze test een eenvoudige penetrometer.

Resultaat: in principe is het mogelijk de verdichting van een maiskuil met een penetrometer vast te stellen. Echter was het bij deze proef belangrijk om bij de berekening van de dichtheid de haksellengte en het drogestofgehalte mee te nemen. Bij een verdichting van 200 tot 300 kg drogestof per kubieke meter bedroeg de relatieve foutmarge in vergelijking tot metingen in de kern van de kuil, tussen één en tien procent. In onverdichte snijmais, boven op de kuil waren de gemeten verdichtingen in een herhalingsmeting minder goed vindbaar.

Samenvatting: om met een penetrometer de verdichting van de maiskuil te meten moet het apparaat daarvoor gekalibreerd worden. Een kalibratiemodel moet nog ontwikkeld worden. Als er een model is, kan met een penetrometer eenvoudig de dichtheid van een kuil worden gemeten.

Lees ook: Inkuilen 4.0

3D-kaart van baal of silo

Combineer je de met de penetrometer gemeten verdichting met een temperatuursensor, dan is met behulp van software de verdichting en temperatuur in de silo (of in ronde balen) een 3D-kaart van de verdichting te maken. Als de techniek hiervoor ontwikkeld wordt, dan is zo van de kuil een kaart te maken waarop de broeigevoelige plekken zijn te zien.

Foto: Wilbert Beerling – Bronnen: Maack et al., Cheng et al.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Veevoer
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?