Management | Markt

Melkprijs EU 2018: Nederland bovengemiddeld

In 2018 kregen melkveehouders in de EU gemiddeld 34,11 euro per 100 kg melk. Dat is minder dan in 2017. Ook in Nederland kregen melkveehouders minder voor hun melk in 2018. Wel was de Nederlandse uitbetaalde melkprijs hoger dan het Europees gemiddelde.

De grote meerderheid van de melkveehouders in de Europese Unie heeft in 2018 een minder hoog bedrag per aangeleverde kg melk ontvangen dan in 2017. Zo blijkt uit gegevens van de Europese Commissie. De zuivelondernemingen in de EU-28 betaalden gemiddeld 34,11 euro per 100 kg melk. Dat is 0,75 euro, ofwel 2,2 procent minder dan in 2017. Er waren wel uitzonderingen, in sommige lidstaten kregen melkveehouders niet te maken met prijsdalingen. In 12 landen steeg de gemiddelde melkprijs in 2018 ten opzichte van 2017. In de andere 16 lidstaten kwam de prijs gemiddeld lager uit.

Melkprijs Nederland bovengemiddeld

In Nederland werd in 2018 gemiddeld 36,04 euro per 100 kg melk betaald. Dat is 5,1 procent minder dan in 2017. In Zweden en België zakte de melkprijs procentueel gezien met acht procent. In Duitsland lag de prijs in 2018 4,7 procent lager, maar kwam daarmee wel lager uit dan de Nederlandse melkprijs in 2018.

Frankrijk is na Duitsland de belangrijkste melkproducent van Europa. De melk werd er in 2018 betaald met 34,66 euro per 100 kg. Dat is 0,8 procent meer dan in 2017. In Spanje was de situatie vergelijkbaar met een prijs die 0,9 procent hoger lag: 31,23 euro per 100 kg melk. De melkprijs was er wel duidelijk lager dan gemiddeld in de EU. Verder werden in Tsjechië, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk hogere prijzen betaald in 2018 (1,7 tot 2,9 procent meer). In Slowakije, Roemenië en Portugal werd ongeveer ruim drie procent meer betaald. In Kroatië was het positieve verschil tussen 2018 en 2017 het grootst met 4,7 procent. De Kroatische melkveehouders kregen 32,84 euro per 100 kg melk.

Opbrengstprijzen rauwe melk* in de EU (2016 tot en met 2018**)

 

 

2016 2017 2018 2018 vs. 2017
in € in %
EU totaal*** 28,43 34,86 34,11 -0,75 – 2,2
Duitsland 27,38 36,41 34,71 -1,7  – 4,7
Frankrijk 30,18 34,4 34,66 0,26 + 0,8
Belgie 26,7 35,05 32,19 -2,86 – 8,2
nederland 28,38 37,96 36,04 -1,92 – 5,1
Oostenrijk 31,19 37,34 36,95 -0,39 – 1,0
Ierland** 28,1 36,42 35,04 -1,38 – 3,8
Polen 25,96 32,37 31,98 -0,39 – 1,2
denemarken 28,83 36,9 35,96 -0,94 – 2,5
Italie 31,99 37,02 35,87 -1,15 – 3,1
Spanje 29,12 30,96 31,23 0,27 + 0,9
Portugal 28,02 29,68 30,75 1,07 + 3,6
Roemenie 25,66 29,19 30,12 0,93 + 3,2
Zweden 30,7 37,94 34,64 -3,3 – 8,7
Broot Bittanie 26,87 31,82 32,37 0,55 + 1,7
* Opbrengstprijs voor melk met natuurlijke gehalten; ** Gegevens voor december geschat; *** Gewogen gemiddelde voor EU totaal, voor lidstaten eenvoudigweg het gemiddelde van de maandprijzen.

Foto: Gregor Veauthier – Bron: AgE

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?