Management | Melkprijs

Melkprijzen februari 2020

In februari betaalden de belangrijkste Europese zuivelondernemingen gemiddeld 34,23 euro per 100 kg standaardmelk. Dat is 9 eurocent meer dan in februari 2019, maar ook 9 eurocent minder dan in januari 2020.

De melkprijzen van FrieslandCampina, Sodiaal en Kerry stegen met tot een euro, maar daar stonden lagere prijzen tegenover bij Milcobel, Dairygold, Glanbia en Saputo Dairy UK. De prijsverlagingen de Ierse ondernemingen Dairygold en Glanbia is veroorzaakt doordat ze in januari en februari een lagere bonus uitbetalen voor vroege seizoensmatige afkalving.

Voor maart en mogelijk ook april lijken de melkprijzen stabiel te blijven. Arla heeft een verhoging aangekondigd van een euro in maart alsook dat de melkprijs gelijk blijft in april. Ook DMK verwacht een verhoging van 50 eurocent per 100 kg in maart. Dalers zijn FrieslandCampina, Savenica, Lactalis en Saputo Dairy UK. Saputo heeft tevens aangekondigd tot juni niet nog verder te verlagen.

Zowel Arla als FrieslandCampina heeft medio februari de jaarresultaten voor kalenderjaar 2019 gepresenteerd. Uit de jaarrapporten blijkt dat de leden van FrieslandCampina 1,34 euro dividend ontvangen over 2019 (2018: 0,57 euro).Arla keert over 1.50 euro dividend uit over 2019. In 2018 keerde Arla vanwege de extreme droogte het volledige dividend (2,30 euro) uit.

In Nederland werd in februari vijf procent meer melk afgeleverd. Het grootste deel is echter te verklaren door de schrikkeldag. In Europa werd in januari een procent meer geproduceerd in januari dan in december. Ook in Polen, Duitsland en Frankrijk groeide de productie. In Ierland is er sinds oktober sprake van krimp, maar deze zwakte wel wat af in januari. In andere belangrijke zuivel exporterende gebieden was sprake van groei, Nieuw-Zeeland uitgezonderd. In Argentinië nam de melkplas met maar liefst vijf procent toe in januari.

Corona

Het coronavirus controleert de zuivelmarkt volledig. Alle noteringen zijn verzwakt, maar gaat voor eiwitrijke producten sneller dan voor mager melkpoeder en vetgerelateerde producten waaronder boter en vol melkpoeder. De prijsnotering voor boter is zelfs relatief weinig gedaald ondanks de toenemende prijsdruk en de logistieke problemen. De prijs voor mager melkpoeder daalde sneller de laatste weken. De vraag vanuit Azië was nog relatief goed, maar Europa wordt beconcurreerd door de VS die de producten tegen lagere prijzen aanbieden. De prijs voor vol melkpoeder daalde relatief langzaam, maar in de laatste noteringen was er toch een forse daling. De oorzaak zijn vooral de aanbiedende concurrenten buiten de EU.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?