Algemeen | Magazine | Premium

#probleemoplosser – Cord Lilie

De 65 hectare van Cord Lilie is op de grondwaterkaart sinds kort volledig roodgekleurd. Dat betekent: maatregelen genomen ter bescherming van het grondwater tegen nitraatuitspoeling.

Voor Lilie verandert er echter niets met de komst van de nieuwe regels. Hij gebruikt al twintig jaar geen kunstmest meer en dat is niet omdat hij biologisch of extensief melkt. Zijn 380-koppige melkveestapel produceert gemiddeld 12.000 kg per koe per jaar. Op zowel zijn eigen grond als gebruiksgrond komt alleen dierlijke mest. Het nutriëntengat weet Lilie te sluiten met vlinderbloemigen. “In opbrengst en kwaliteit vonden we geen verschil toen we stopten met kunstmest. Dierlijke mest is een volwaardige meststof met veel voordelen”, vindt Lilie. Sinds 2011 gaat alle mest in de biogasinstallatie voor het wordt uitgereden. De digestaat is zeer dun en blijft niet aan de grasplant zitten. Met de dikkere drijfmest had Lilie daar weleens problemen mee. “Voor vijf snedes gras is 170 kg stikstof per hectare te weinig, we hebben zo’n 260 kg stikstof nodig.”


‘Nutriëntengat volledig gesloten met vlinderbloemigen’


Lang hield Lilie 30 procent rode klaver in zijn grasbestand. “Per procent rode klaver op een hectare kun je met zo’n 4 kg stikstof rekenen, dat is 120 kg.” Inmiddels teelt hij luzerne. “Een lastiger gewas dat een pH van 6 of hoger nodig heeft”, licht Lilie toe. Deze pH haalt hij op zeven hectare van zijn eigen grond. Daarom teelt hij elf hectare luzerne op gebruiksgrond. “In de laatste jaren konden we door droogte vaak maar drie keer gras maaien, maar de luzerne vijf keer.” Dat leidde tot een hoog luzerneaandeel in het rantsoen. Na deze rantsoenwisseling startten de koeien de lactatie minder goed, de pens kwam niet op gang. “Luzerne heeft een hoger aandeel vezels, maar die zijn snel verteerbaar. Om de passagesnelheid in de pens wat te remmen, hebben we voor het eerst sinds jaren wat stro in het rantsoen gemengd.”

Elite wil graag weten welk probleem jij op welke manier oplost. Ga naar www.vakbladelite.nl/probleemoplosser

Foto: Ruth Thiemann

Je hebt zojuist een Premium-artikel gelezen.
Het aantal premium-artikelen dat je kunt lezen is beperkt. Wil je meer Premium lezen? Maak dan een gratis profiel aan.
Dit artikel komt uit vakblad Elite Lees meer uit deze uitgave
Dit Premium-artikel krijg je cadeau. Onbeperkt lezen? Nu proberen

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?