Management

Te jong afkalvende vaars zet melkveebedrijf op achterstand

De juiste afkalfleeftijd is een kwestie van een balans vinden. Als runderen hun productieve leven starten als ze nog niet voldoende volgroeid zijn, gaat dat en kosten van toekomstige prestaties.

Minder melkproductie, meer ziekterisico en vaker vervroegd afvoeren zijn gecorreleerd aan dieren die de eerste lactatie starten als ze nog geen 85 procent van hun uiteindelijke, volgroeide lichaamsgewicht hebben behaald. Dat stelt Larry Tranel van de Iowa State University. Als dieren die nog niet volgroeid zijn afkalven, behalen ze het gewicht dat ze zouden behalen als ze nog niet afkalfden, niet meer.

“De dieren zullen proberen te groeien, maar dat gaat ten koste van de lactatie”, vertelde Tranel in een podcast van Dairy News. Hij haalde aan dat dieren voor de afkalving zeven tot acht maal efficiënter de drempelwaarde voor lichaamsgewicht halen dan erna.

Het lijkt het meest kosteneffectief om vaarzen zo vroeg als mogelijk te kunnen toevoegen aan de melkveestapel. Maar de gevolgen van achterblijvende ontwikkeling resulteren erin dat de jong afkalvende vaarzen uiteindelijk minder lang op het bedrijf blijven. Volgens Tranel bevindt een koe zich meestal al ergens in de tweede lactatie, voor ze haar eigen opfokkosten heeft betaald. Drie of meer lactaties zijn wenselijk om het maximale te halen uit genetica en management. Een vaars die vervroegd afkalft, heeft een kleinere kans om drie lactaties te maken.

Hoe kalveren zich tot vaarzen ontwikkelen verschilt van bedrijf tot bedrijf. Afkalven op 21 of 22 maanden wordt over het algemeen als vroeg beschouwd. Om te peilen hoe de eerstekalfs koeien het doen, adviseert Tranel om de productie in lactatieweek 10 te monitoren. Dit getal weerspiegelt volgens Tranel het daggemiddelde van alle lacterende koeien.

“Als je 37 kg melkt en 42 kg nastreeft, zul je dat niet bereiken als de vaarzen de 42 kg in week 10 niet bereiken”, verduidelijkt Tranel. Als vaarzen deze waarden moeten halen en ook nog meerdere lactaties mee moeten, betekent dat absoluut dat ze groot genoeg moeten zijn alsook voldoende ontwikkeld als ze worden toegevoegd aan de lactatiegroep. Koeien groeien nog wat in hun eerste lactatie en zelfs in de tweede. Tranel en collega-onderzoeker Gail Carpenter stellen dat dieren bij hun eerste afkalving 85 procent van hun volgroeide gewicht behaald moeten hebben.

Gail Carpenter benadrukt de noodzaak om het volgroeide gewicht voor elke koppel specifiek te berekenen. Gemiddelden voor een ras zijn prima, maar dekken de variaties in genetica, voeding, management et cetera binnen een bedrijf niet. Gebruik een weegschaal of een weeglint om aan de hand van derde en vierde lactatie koeien met 100 tot 200 lactatiedagen een nauwkeurig beeld te krijgen van het gemiddelde volgroeide lichaamsgewicht van de veestapel. De gewichten van slachtkoeien zijn geen beste bron. Deze koeien zijn vaak ziek, mager of moeilijk drachtig te krijgen en zijn meestal geen representatieve weergave van het koppel. Aldus Carpenter.

Als je nauwkeurig weet hoe groot vaarzen moeten zijn als ze voor het eerst afkalven, heb je een extra hulpmiddel om ze probleemloos de eerste lactatie te laten starten. Als vaarzen hun energie niet hoeven te spenderen om een achterstand aan groei in te halen, komt dat terug in de vorm van meer melk, gezondere kalveren en een langere levensduur.

 Bron: Hoard’s Dairyman Intel 2023

Foto: Gregor Veauthier

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?