Jongvee

Handleiding en borging voor weidegang jongvee

Voor het keurmerk ‘On the way to planet proof’ moet sinds 2023, in het kader van ‘leren weiden’ ook jongvee worden geweid. Met deze eerste graaservaring bouwen kalveren en pinken ook immuniteit op tegen maagdarm- en longwormen en ook de ontwikkeling van het skelet en van de spieren heeft er baat bij. Zo stelt Stichting Weidegang.

Omdat 100 uur weidegang gedurende de opfokperiode nu een kwaliteitseis is binnen Planet Proof, moet deze ook geborgd worden. Ofwel, er moet gecontroleerd worden of melkveehouders met het keurmerk hun jongvee aantoonbaar weiden. Als een melkveehouder het eigen jongvee elders laat opfokken, geldt de weidegang-eis ook.

Stichting Weidegang heeft op verzoek van certificaatbeheerder Stichting Milieukeur (SMK) een brochure uitgegeven met drie weidegangschema’s, A, B en C, waarmee jongvee het weiden kan worden aangeleerd. De schema’s verschillen in intensiteit van weidegang en in arbeidsbehoefte, maar leiden alle drie tot minstens 100 dagen weidegang in 24 maanden opfok. In twee van de drie weidegangschema’s volstaat 75 in plaats van 100 dagen als de kalveren werden geboren in maart, april of mei, of in het tweede geval in mei of juni. Het gemiddelde moet echter 100 dagen zijn, dus voor elk dier dat minder dan 100 dagen weidt, moet een ander dier uit de jongveestapel meer naar de wei.

Na een startcontrole ligt de administratieve controle op naleving van de eis bij de ketenregisseur, de zuivelafnemer dus. De certificatie-instelling controleert deze administratie halfjaarlijks bij de ketenregisseur. Eruit moet blijken dat een beweidingsplan voor jongvee opgesteld is, hiervoor kan één van de plannen van Stichting Weidegang worden gebruikt. Ook wordt op deze manier gecontroleerd op deelname door de veehouder aan de module ‘weidegang jongvee’ van Stichting Weidegang. Fysieke controle wordt volgend het certificatieschema vanaf 2025 uitgevoerd door de certificatie-instelling, bijvoorbeeld Qlip. Tweejaarlijks wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. De resultaten van de audits van de ketenregisseurs kunnen aanleiding tot fysieke controle geven. Minstens tien procent van de audits wordt volgens het certificatieschema niet vooraf aangekondigd.

Foto: Frank Rijnsburger

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Jongvee
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?