Kennispartnerbericht van SenseHub

Het belang van herkauwen

Herkauwen is de fundering van een gezonde en hoogproductieve koe en is daarmee een sterke vitaliteitparameter. Bij het herkauwen verkleinen koeien voerdeeltjes in het rantsoen om zo het contactoppervlak van het voer te vergroten. Daarmee helpt het de pensmicroben het voer om te zetten naar essentiële voedingstoffen die opgenomen en benut kunnen worden door de koe. Herkauwt een koe te weinig, dan kan dat veroorzaakt worden door of leiden tot  gezondheidsproblemen.

Het herkauwen zorgt ook voor speekselproductie en dat buffert en stabiliseert de pens. Het gehele proces is voor de koe belangrijk om het voer volledig te benutten. Om een koe voldoende de laten herkauwen moet de veehouder zorgen voor enerzijds een goed rantsoen en anderzijds voldoende rust, zodat de koe haar deel kan doen. Een daling van de herkauwactiviteit kan verschillende oorzaken hebben. Op individueel niveau kan het duiden op tochtigheid of gezondheidsproblemen. Op groepsniveau kan een daling van de herkauwactiviteit veroorzaakt worden door het aanbreken van een nieuwe kuil, een andere voermengwagen, een geheel ander rantsoen of onrust in het koppel. Naast het effect dat een verlaagde herkauwactiviteit kan hebben op de diergezondheid, is het ook van invloed op de productie.

Gemiddeld is een melkkoe 550 minuten per dag aan het herkauwen. Bij een verandering van rantsoen, tochtigheid, overbevolking in de stal, niet genoeg vreetplaatsen of wisselende routines kan dat aantal minuten dalen. Monitoren van de herkauwactiviteit is van belang en geeft de melkveehouder inzicht in de gezondheid van zijn koeien op individueel- of op groepsniveau.

Herkauwen meten in minuten

Om te meten of een melkkoe voldoende herkauwt, biedt Sensehub van MSD Animal Health uitkomst. De Sensehub-transponder aan de halsband weet precies welke bewegingen duiden op herkauwen. Daarmee wordt het herkauwen in minuten gemeten. Wordt er in een tijdsbestek van een paar uur een daling waargenomen, dan krijgt de melkveehouder een melding. De melding duidt op een verandering van vreet- of herkauwgedrag en kan van nut zijn om in een vroeg stadium, nog voordat er symptomen vertoond worden, eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Wordt een koe ziek, dan begint ze namelijk met minder vreten en minder herkauwen.

Na een melding kan op individueel- of op groepsniveau worden bekeken wat er gedaan moet worden om het aantal herkauwminuten weer op een gewenst gemiddelde te krijgen. Voertechnisch is een vermindering van de herkauwactiviteit in veel gevallen op te lossen door, indien mogelijk, geleidelijk te beginnen met een nieuwe kuil.

De paarse lijn geeft een duidelijke verlaging van herkauwactiviteit aan. De groene en gele lijn respectievelijk een verlaging van vreettijd en -activiteit.
De herkauwconsistentie van een groep verse koeien. Het aantal herkauwminuten ligt de laatste 10 dagen gemiddeld op 575 minuten, met een gemiddelde afwijking van 14 minuten naar boven en 14 minuten naar beneden. De paarse lijn onder in de grafiek geeft de variatie binnen de groep aan.

Meer lezen over Sensehub™

SenseHub
Over SenseHub
SenseHub is wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en leveren van oplossingen voor het monitoren van dieren.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?