Kennispartnerbericht van SenseHub

Op het juiste moment ingrijpen bij hittestress

Koeien kunnen vanaf 21 graden Celsius last krijgen van de warmte. Daarnaast werkt een hoge luchtvochtigheid in combinatie met een lage windsnelheid hittestress in de hand. Tijdig ingrijpen per koppel of op individueel dierniveau is van belang om gezondheidsklachten bij koeien tegen te gaan. Een goed koe monitoringsysteem kan het juiste inzicht en daarmee het juiste beslismoment voor ingrijpen gegeven. Achteraf kun je zien of de toegepaste maatregelen hun vruchten afwerpen.

Hittestress

Hittestress ontstaat als een koe niet meer in staat is de eigen lichaamstemperatuur te regelen. Dat betekent dat de koe meer dan de normale hoeveelheid voeding nodig heeft om een goed energieniveau te houden. Mogelijke gevolgen van hittestress zijn dan ook pensverzuring en een verminderde melkgift. Pensverzuring ontstaat omdat de zin in krachtvoer groter wordt, en de zin in ruwvoer juist minder. Er ontstaat daardoor een disbalans in de pens met verzuring als gevolg.

Een dergelijke disbalans is eigenlijk niet waarneembaar voor de veehouder. Een andere methodiek voor informatie is dan gewenst. Een systeem dat onder meer aangeeft wanneer een koe hijgt als gevolg van hittestress, zodat er, indien er sprake is van hittestress direct gehandeld worden.

Melkveehouder Pierre van Oort melkt 170 koeien in Biest-Houtakker (NB.) en gebruikt sinds vorig jaar SenseHub™. “Het is een gebruiksvriendelijk systeem dat de gezondheid van de koeien in de gaten houdt. Op ons bedrijf werken meerdere mensen, sommigen eens per week. Dat betekent dat niet iedereen elke dag de koeien ziet. Daarom moet er blind gevaren kunnen worden op de data die verzamelt wordt. Het gebruiksgemak en de dataweergave in de overzichtelijke grafieken zijn dan ook belangrijke aspecten geweest in onze keuze voor SenseHub™.”

Direct verifiëren

Als melkveehouder met jarenlange ervaring weet je wat er moet gebeuren als er sprake is van hittestress. De ventilatoren aan, extra buffers voeren en extra pensbestendige vetten. Van Oort: “Bij hittestress, of wanneer hoge temperaturen worden verwacht, weet ik wat ik moet doen. Goede monitoring is daar een welkome aanvulling op, want als ik denk dat het wel meevalt met de warmte dan kan ik dat direct verifiëren. Vertelt SenseHub™ me dat ik het niet bij het juiste eind heb, dan kan ik het moment van ingrijpen in het vervolg naar voren halen. Op die manier weet ik steeds beter hoe mijn koeien reageren op de maatregelen die we nemen tegen hittestress.”

Meer lezen over SenseHub™

 

SenseHub
Over SenseHub
SenseHub is wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en leveren van oplossingen voor het monitoren van dieren.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?