Kennispartnerbericht van Dechra

Verminder het risico op pensverzuring

Pensverzuring heeft grote invloed op de gezondheid en de prestatie die uw melkvee kan leveren. In de periode rond afkalven vinden veel veranderingen plaats, dit is een reden voor verminderde voeropname. Ook andere factoren, zoals (hitte)stress, overbezetting en suboptimale huisvesting, kunnen de voeropname verminderen en zo effect hebben op het functioneren van de pens. Een belangrijke verandering die plaatsvind rond afkalven is de voerwisseling naar een meer koolhydraatrijk rantsoen dit is van grote invloed op het pensmilieu. Elke rantsoenwisseling beïnvloed het aantal en de soorten bacteriën en protozoa in de pens. Hoelang de aanpassing van het pensmilieu aan het nieuwe dieet duurt wisselt per dier, gemiddeld is dit 3-5 weken. Als deze aanpassing niet goed of niet snel genoeg verloopt kan pensverzuring ontstaan, dit gebeurt bij ongeveer 20% van de koeien in begin- en middenlactatie.1

Pensverzuring beïnvloedt de gezondheid van het dier. Het vergroot de kans op kreupelheid door bijvoorbeeld het ontstaan van witte lijn defecten. Daarnaast tast het zure milieu de penswand aan, waardoor pathogenen in de bloedstroom terecht kunnen komen, dit kan leiden tot ontstekingen elders in het lichaam, bijvoorbeeld in de lever.2,3 Deze gevolgen zijn van invloed op de prestatie die het melkvee kan leveren, wat zich uit in onder andere een verminderde melkproductie.

In de pens bevinden zich lactaat-consumerende en lactaat-producerende bacteriën. Bij overgang naar een koolhydraatrijk rantsoen zullen de lactaat-producerende bacteriën, zoals Streptococcus bovis, de overhand krijgen. De concentratie lactaat in de pens zal toenemen, dit zorgt voor een daling van de pH wat een negatief effect heeft voor de protozoa in de pens.1
Om de concentratie van lactaat in de pens te verminderen en bij te dragen aan behoud of herstel van de juiste pens pH is het belangrijk de groei van de lactaat-consumerende bacteriën, zoals Megasphaera elsdenii, zoveel mogelijk te stimuleren en de lactaat-producerende bacteriën af te remmen.

Levende gisten leveren een bijdrage aan het herstel van de balans in de pens. Ze voorkomen stapeling van lactaat in de pens en het is aangetoond dat ze de pens pH verhogen. Daarnaast hebben levende gisten een positief effect op de melkproductie en verbeteren ze de droge stof opname. 4,5

Lactastart® draagt bij aan een gezond en stabiel pensmilieu. Het bevat levende gisten, sanguinarine en bicarbonaat voor stabilisering van de pens pH, ter stimulering van de pensflora en voeropname. Daarnaast bevat het aminozuren en vitaminen om het energiemetabolisme te stimuleren.

Lactastart® kan de pensflora ondersteunen op alle momenten dat het nodig is, bijvoorbeeld rond afkalven, in geval van ziekte of bij hittestress. Het kan de kans op het ontstaan van pensverzuring verminderen, of ter ondersteuning dienen bij de behandeling van pensverzuring. Bent u geïnteresseerd geworden naar dit product? Vraag uw dierenarts om meer informatie.

1. Radostits O.M. et al., Veterinary medicine, A textbook of the diseases of cattle, sheep, goats, pigs and horses, 10th edition, Saunders, 2007, Pages 321-325,
2. Plaizier J.C. et al. (2008) Subacute ruminal acidosis in dairy cows: The physiological causes, incidence and consequences, The Veterinary Journal Volume 176, Issue 1 Pages 21-31
3. Kleen J.L. et al. (2003) Subacute Ruminal Acidosis (SARA): a Review Volume50, Issue8 Pages 406-414
4. Desnoyers M. et al. (2009) Meta-analysis of the influence of Saccharomyces cerevisiae supplementation on ruminal parameters and milk production of ruminants, Journal of Dairy Science Volume 92, Issue 4, Pages 1620-1632
5. Marden J.P. et al. (2008) How Does Live Yeast Differ from Sodium Bicarbonate to Stabilize Ruminal pH in High-Yielding Dairy Cows? Journal of Dairy Science Volume 91, 3528–3535

Dechra
Over Dechra
Dechra zorgt samen met u voor dieren. Wij bieden kwaliteitsproducten en het allerhoogste ondersteuningsniveau. Bovendien zijn wij één van de snelst groeiende merken op de veterinaire markt.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?