Kennispartnerbericht van TheTransitionCompany

Wanneer moet een koe het bedrijf verlaten?

Het is maatschappelijk en financieel interessant om een productieve koe zo lang mogelijk op het bedrijf te houden. Per slot van rekening geldt, hoe meer melk een koe gedurende haar leven produceert, hoe lager de opfokkosten per liter zijn. Vroeg of laat wordt de koe toch vervangen. Maar wanneer verlaat ze het bedrijf? En nog belangrijker: heb je hier als boer invloed op?

Redenen van afvoer

We zien een duidelijk patroon in de lactatiefase. Er zijn pieken te zien aan het begin (0-60 dagen) en aan het einde van de lactatie. Koeien produceren de eerste 60 dagen volop melk. Vanuit economisch oogpunt is het niet interessant om haar in deze periode af te voeren.

Wat zijn de meest voorkomende redenen waarom koeien het bedrijf in de eerste 60 dagen verlaten? Klauwproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, mastitis en andere weerstandproblemen zijn vaak de oorzaak. De vraag die in dit verband moet worden gesteld: is dit de werkelijke reden van afvoer? Of is er een onderliggende reden?

Uiteindelijk is het vaak terug te leiden naar twee kernoorzaken: verstoringen in de energie- of calciumstofwisseling. Vaak worden klauwproblemen als oorzaak opgegeven, omdat de koe kreupel loopt en minder is gaan presteren. We moeten ons alleen afvragen hoe deze kreupelheid is ontstaan. In veel gevallen is ketose hier de boosdoener. Wanneer koeien in staat van ketose zijn, wordt lichaamsvet omgezet in glucogene energie. Dit lichaamsvet haalt de koe overal in haar lichaam vandaan. Ook uit de vetkussentjes in de klauw die normaliter voor demping zorgen. De demping verminderd en klauwproblemen worden dan als reden van afvoer gezien. Maar het onderliggende probleem is hier overduidelijk ketose.

Hetzelfde geldt voor de vruchtbaarheid. Op koeien die aan het einde van de lactatie worden afgevoerd zit vaak mooi vlees. In veel gevallen bepaald de boer hier het moment van afvoer. Maar wat is de reden dat ze wordt afgevoerd? Is ze niet productief genoeg meer? Is ze niet drachtig geworden? En wat is hiervan de oorzaak? Vaak is ketose of een disfunctionele energiehuishouding de oorzaak. Energie is zeer bepalend voor de melkproductie en reproductie. De eicelkwaliteit en tochtexpressie zijn namelijk energiegestuurd.

Calciumstofwisseling

De tweede kernoorzaak van afvoer is de calciumstofwisseling. Calcium is een belangrijke factor bij spiercontractie. Bijvoorbeeld bij het opschonen van de baarmoeder en bij het sluiten van de slotgaten van de spenen. Daarom is calcium belangrijk voor de reproductie en het voorkomen van mastitis. Twee vaak geziene redenen van afvoer.

Als je een extra jaar wilt genieten van je koeien, is het belangrijk eens kritisch te kijken naar de reden van afvoer. Vaak is dit terug te leiden naar ketose of melkziekte. De transitieperiode is een cruciale periode waarin deze problemen voorkomen kunnen worden. De strijd tegen ketose en melkziekte begint met het juiste droogstand. Hierbij moet de focus liggen op een hoge drogestofopname en het actief houden van de calciumstofwisseling. Als je dit goed in de vingers kunt krijgen, ben je in staat om je koeien zeker een jaar langer op het bedrijf te houden.

Lees meer op https://thetransitioncompany.eu/nl

The Transition Company
Over TheTransitionCompany
Met een voorsprong de lactatie in, meer energie voor verse koeien en het verhogen van waarde van ruwvoer. Dit is waar wij ons dagelijks mee bezighouden.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?