Management

Zijn de koeien schoon genoeg?

Smerige uiers en achterpoten verhogen het risico op uieraandoeningen. Hoe schoon de koeien zijn kan worden beoordeeld aan de hand van een hygiënescore.

Het is aanbevelenswaardig de uiers en achterpoten met regelmaat op hygiëne te scoren. Aankelijk van hoe schoon de koe is, deel je haar in één van de vier hygiëneklassen in. Zie voor de vier hygiëneklassen onderstaande foto’s.

Om de hygiëne representatief in beeld te brengen, moet 25 procent van het koppel tijdens het melken gescoord worden. Het algehele doel moet zijn 85 procent van de koeien in score 1 (vrij van vuil) of 2 (licht vervuild) te hebben.

  • Score 1: schoon, volledig vrij van vuil.
  • Score 2: licht vervuild, 2 – 10% van huidoppervlak.
  • Score 3: matig vervuild, 10 – 20% van huidoppervlak.
  • Score 4: sterk vervuld, >30% van huidoppervlak.

Deze tip verscheen in Elite 3 uit 2017.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?