Gezondheid

Hoe oud moet een koe worden?

Onze melkkoeien moeten langer mee. Dan zouden we het productiepotentieel veel beter benutten en het scheelt een flinke slok op de borrel als het gaat om de opfokkosten. Maar welke afvoerleeftijd zouden we moeten nastreven?

Melkkoeien blijven niet langer dan zo’n 5,5 jaar in leven terwijl ze theoretisch wel 20 kunnen worden. De in deze argumentatie onbelichte kant. is dat de helft van de runderen die in het wild leven de geslachtsrijpheid niet haalt omdat roofdieren, ziektes en hoger het dierbestand reguleren. Bovendien worden ook commercieel gehouden zoogkoeien niet ouder dan acht jaar.

Bij een melkprijs van 30 eurocent zou een koe gemiddeld na drie lactaties geld gaan opbrengen. Een echt goede verklaring voor afvoer na gemiddeld 3,5 lactaties is er dan ook niet. Uit andere berekeningen blijkt dat een koe vanaf 40.000 kg levensproductie rendabel is. Een koe die 40.000 kg in vier lactaties produceert is echter efficiënter dan een koe die dat in zes lactaties doet.

Ook in vakblad Elite:
Meer bewegingvrijheid in ligbox
Levensduur an sich is geen indicatie voor welzijn. Belangrijker is of een koe de productie in goede gezondheid voltooit. Welk kengetal wel iets zegt over de efficiëntie en het welzijn van uw koeien en welke standpunten enkele NGO’s en de sector innemen ten opzichte van levensduur, leest u in Elite uitgave december-januari.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?