Veevoer

Verdroogd grasland te lijf met reinigingssnede

Wat is wijsheid? Wat kun je doen met beschadigd, noodrijp gras en welke mogelijkheden zijn er om de voervoorraad dit najaar of vroeg in het komende voorjaar nog aan te vullen?

De aanhoudende droogte zal er voor zorgen dat de voervoorraden voor de komende winter krapper zijn. Bedrijven die volop weiden moeten meer en meer bijvoeren. De schaarste kan leiden tot meer afvoer van dieren en dus lagere prijzen voor fokvee en slachtkoeien.

Reinigingssnede op de koop toe nemen

Graslandadviseurs adviseren een ‘reinigingssnede’ als het gras al in de aren staat, maar geen noemenswaardige massa heeft. Het doel is een goede nieuwe herstart voor de graszode. Er komt alleen nieuwe vegetatieve ontwikkeling, als de aren weggenomen worden. Maar:

  • Een reinigingssnede moet alleen worden doorgevoerd als het bewolkt is en er regen is voorspeld. Bij hoge temperaturen met sterke zon en zonder regen is een reinigingssnede niet aanbevelenswaardig, omdat dan een sterke verdroging, of zelfs verbranding optreedt met onomkeerbare schade aan de zode. Zo adviseert  Felicitas Kaemena van LWK Nedersaksen (D). Ook mag bij een reinigingssnede niet te diep worden gemaaid, zeven of acht cm is optimaal om te voorkomen dat de reserveorganen van het gras beschadigen. Zo vult Dr. Anna Marie Techow van LLH Hessen (D) aan.
  • Een grasgewas dat nu wel in de aren staat, maar teveel massa heeft voor een reinigingssnede zonder het gras af te voeren, conserveert in de kuil doorgaans slecht. In dat geval moeten dus maatregelen genomen worden: kort hakselen en inkuilmiddelen gebruiken. Of dit succesvol kan zijn is afhankelijk van de regio. Vooroverleg met een deskundige is dus wel aanbevolen.

Reinigingssnede met opraapwagen

De kosten van een reinigingssnede waarbij de oogst in ieder geval deels moet worden opgeraapt en afgevoerd, zijn niet mis. Dat doet het advies voor een reinigingssnede echter niet teniet. Om de kosten te drukken is een opraapwagen aanbevolen boven hakselen of persen.

Zeker bedrijven met overwegend of uitsluitend grasland zullen niet ontkomen aan de aankoop van voer. Ook de nog liggende voervoorraden worden nu snel kleiner. Bedrijven die weiden en onbeweid productiegrasland hebben, kunnen er voor kiezen productiegrasland dat gescheurd moet worden nu te gaan beweiden. Omdat de zode op de kop gaat volgend jaar, is de schade door vertrapping nu minder relevant.

Vooruit denken en doorzaaien

Om te zorgen dat de nu beschadigde zoden niet blijvend inboeten aan kwaliteit, is doorzaaien aanbevolen. “De gaten die ontstaan zijn door de droogte, moeten nog deze zomer en op z’n laatst in de herfst worden gesloten door door te zaaien”, is het advies van Techow. “Anders kunnen onkruiden zich makkelijk verspreiden tussen de zoden.”

Bronnen: Felicitas Kaemena, LWK Nedersaksen; Dr. Anna Marie Techow, LLH Hessen; Dr. Martin Komainda, Georg-August-Universiteit, Göttingen. 

Foto: Katrin Berkemeier

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Veevoer
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?