Melkprijs

Melkprijzen juli 2018

Bij levering van een miljoen kg melk per jaar beurde de Europese melkveehouder in juli gemiddeld 33,96 euro per 100 kg standaardmelk, dat is 1,25 euro meer dan in juni en bovendien is juli de tweede opeenvolgende maand waarin de melkprijs weer stijgt sinds november 2017. In juli 2017 was de melkprijs echter 1,68 euro hoger dan in juli 2018.

Behalve bij de zuivelondernemingen Dairygold, Glanbia, Granarolo en Valio, ging bij alle ondernemingen in de vergelijking de prijs omhoog in juli. De vier voornoemden hielden de prijs gelijk. In Frankrijk gingen de prijzen het hardst omhoog met een euro per 100 kg bij Sodiaal en bij Danone met maar liefst 3,90 euro. Dit beeld is echter bekend in Frankrijk, in het derde kwartaal gaan de prijzen omhoog om de productie te stimuleren. Bij het Franse Lactalis steeg de prijs ook en zal deze de komende twee maanden (augustus en september) stijgen, maar dat komt doordat leveranciers die in het seizoen 2017/2018 niet meer leverden dan contractueel vastgelegd, in deze maanden een bonus krijgen. De bonus wordt betaald uit boetes die veehouders betaalden die wel meer leverden dan overeengekomen.

Prijs blijft stijgen

De verwachting is dat de gemiddelde melkprijs blijft toenemen in de komende maanden. Onder meer Arla, FrieslandCampina en Dairy Crest hebben verdere verhogingen aangekondigd. Het Nieuw-Zeelandse Fonterra heeft de verwachte gemiddelde melkprijs voor het voorbije seizoen van juni 2017 tot en met mei 2018 echter naar beneden bijgesteld, vooruitlopend op de resultaten van de onderneming. Het stelde de berekende melkprijs inclusief dividend naar beneden bij met 60 cent per 100 kg tot 6,80 NZD (30,41 euro). Voor het lopende seizoen houdt de Nieuw-Zeelandse gigant rekening met een melkprijs van 7,10 NZD inclusief dividend.

De melkprijs van Fonterra in juli daalde door een koerswijziging van de euro ten opzichte van de Nieuw-Zeelandse dollar. Het Zwitserse Emni is weer een seizoensbonus gaan uitkeren wat de melkprijs aldaar tot boven de 50 cent tilde. In de komende twee maanden zal de Zwitserse melkprijs echter met 80 cent dalen. In de VS daalde de gemiddelde melkprijs omgerekend met maar liefst 3,50 euro. De groei van de productie in de VS nam al mindere mate aan in de laatste maanden en stond in juli nagenoeg stil.

Zuivelmarkt

In Australië kromp de productie in juli ten opzichte van juni. In Nieuw-Zeeland is de productie herstellende van de eerdere dip. In de EU werd in juli anderhalf procent meer gemolken dan in juni. De groei kwam vooral uit Italië en Duitsland, maar de groei lijkt daar wel voorbij. In Frankrijk en Engeland was wel sprake van verder herstel van de productie.

Na prijsverlagingen in juni en juli, steeg de boterprijs in augustus, mogelijk door de droogte. Inmiddels lijkt het er alweer op dat de boterprijs onder druk komt te staan. Hetzelfde beeld geldt voor mager melkpoeder. De notering voor vol melkpoeder toonde in augustus wel wat herstel door de invloed van de hoge prijzen voor vet en eiwit.

Elite-melkprijsvergelijking

In de Elite-melkprijsvergelijking vindt u een grafiek met de prijzen die de vijf belangrijke Europese zuivelaars uitbetaalden volgens de internationale melkprijsvergelijking die Zuivel NL maandelijks samenstelt.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?