Markt

Verenigd Koninkrijk: helft van geslachte runderen komt uit melkveehouderij

In 2023 werden 2,28 miljoen runderen geslacht in het Verenigd Koninkrijk, aldus gegevens van de British Cattle Movement Service (BCMS). Maar liefst de helft van de dieren was afkomstig uit de Britse melkveestapel.

Ongeveer 52 procent van alle geslachte runderen werd geboren op een melkveebedrijf. Hierbij worden alle geslachte dieren, ongeacht leeftijd of geslacht, meegerekend, zowel jongvee als koeien die geslacht worden vanwege ouderdom of verminderde prestatie.

Lichte stijging geslacht jongvee afkomstig uit melkveehouderij

Het aantal runderen dat geslacht wordt op een leeftijd van 12 tot 30 maanden oud en geboren is uit een melkkoe, is in de loop der tijd geleidelijk gestegen. Dit komt door een toename van de vlees- en zuivelproductie. Ongeveer 43 procent was afkomstig van een melkkoe, vergeleken met 40 procent in 2019. De meeste geslachte dieren uit deze leeftijdscategorie worden nog altijd geboren uit zoogkoeien. Slechts 8 procent staat zelf geregistreerd als melkvee.

Minder Holstein, meer Wagyu

Hoewel Holstein-Friesian nog altijd het meest geregistreerde ras is dat op melkveehouderijen in het Verenigd Koninkrijk geboren wordt (25 procent), is dit aantal net als eerdere jaren gedaald. De populariteit van Aberdeen Angus (20 procent van de registraties) en Hereford koeien blijft stijgen. British Blue blijft de op twee na meest voorkomende kruising tussen melk- en vleesvee, al is de groei van het aantal dieren in 2023 gestagneerd.

Het aantal in de Britse melkveehouderij geboren Wagyu kalveren is in 2023 aanzienlijk gestegen. Met meer dan 31.000 kalveren was dit meer dan het dubbele van het voorgaande jaar. Dit overtrof het aantal registraties van Jersey en Simmental kalveren. Voor alle aantallen geldt dat ook kruisingen worden meegerekend.

Bron: Agriculture and Horticulture Development Board

 

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?